Skip to main content

Woord voor Woord

Aansluiten bij de ander. Loslaten van leidende rol.

Hoe

Maak tweetallen: A en B verzinnen samen hardop een verhaal en zeggen daarbij om de beurt één woord! Doe eerst even een stukje voor met een deelnemer, zodat iedereen ziet hoe het werkt.
Geef de openingszin van het verhaal: "Lang, lang geleden, in een land hier ver, ver vandaan…" Vervolgens gaan alle tweetallen van start. Loop rond en bewaak A en B per keer niet meer dan één woord zeggen. Duo's die vastlopen, beginnen meteen  opnieuw.

Na ongeveer een minuut vraag je kort hoe het gaat en vervolgens mogen de tweetallen het weer oppakken. Richting einde roep je: “Maak een eind aan het verhaal”!
Tot slot vraagt je ieder tweetal naar de moraal van hun verhaal: ‘En de moraal van dit verhaal is:…’. Die moraal moet uiteraard ook weer woord voor woord uitgesproken worden. Het resultaat is vaak hilarisch.

Nabespreken op

  • Waar loop je tegen aan?
  • eigen lijn loslaten en aansluiten bij de ander
  • accepteren versus blokkeren

Varianten

  • de begeleider schrijft drie dingen op het bord: een ding (pistool), een werkwoord (dwarsliggen) en een emotie (blij). A en B moeten ze alledrie in het verhaal verwerken.
  • Je kunt de oefening met z’n allen doen: alle deelnemers staan in een cirkel en voegen om de beurt een woord toe. Ze gaan zo snel mogelijk rond.
  • Je kunt A en B ook om de beurt een hele zin laten zeggen. Belangrijke spelregel daarbij is dat ze de ander niet mogen tegenspreken. De nabespreking kan zich dan toespitsen op de vraag hoe deelnemers op de inbreng van de ander doorborduren.

Bron: Tineke de Roos en Thea Gevers


Tags bij deze werkvorm:

Categorie:
Tijd:
Groepsgrootte:
Teams:

Vragen?

Ons team staat voor je klaar!

020-422 1323
UP