Skip to main content

Vraaggesprek

De cursist vraagt de acteur zelf om feedback.

Hoe

Na afloop van de simulatie vraagt de cursist zelf feedback aan de acteur. Hij bepaalt dus zelf waar hij iets over terug wil horen. De acteur stimuleert hem om gerichte vragen te stellen: "Over welk aspect van de simulatie wil je iets weten"?
Als trainer kijk je toe. Eventueel stimuleer je de cursist om vragen te stellen die aansluiten bij zijn leerdoelen.

Een fictief voorbeeld

Een verkooptraining. Cursist is autoverkoper Rob. Er is een simulatie geweest waarin Rob en de klant (acteur) een rondje om de auto hebben gelopen, waarna de klant vrij snel vertrokken is. Dan begint de nabespreking:

Rob: Hoe vond je dat ik het deed?
Acteur: Dat je wat deed?
Rob: De simulatie.
Acteur: De hele simulatie is wat veel, waar wil je specifiek iets over horen?
Rob: Ja, eh, hoe het ging, of ik het goed deed…
Acteur: Wat had je je voorgenomen?
Rob: Voorgenomen?
Acteur: Wat is je leerdoel?
Rob: Mijn leerdoel is dat ik mensen de ruimte moet geven… deed ik dat?
Acteur: Ik heb weinig ruimte gevoeld.
Rob: Echt waar?
Acteur: Ja, ik voelde me haast opgejaagd.
Rob: Hoe dat zo?
Acteur: Ik liep een paar keer om de auto heen en ondertussen volgde jij mij zo dicht op de voet dat we zelfs een keer op elkaar botsten.
Rob: Ja, soms vergeet ik dat; afstand houden. Maar verder, ik heb wel veel vragen gesteld.
Acteur: Zeker en dat kwam aanvankelijk ook heel geïnteresseerd over.
Rob: Maar toch wilde je weg!
Acteur: Op een gegeven moment werden het zoveel vragen en je stelde ze zo snel achter elkaar, dat het voelde alsof je me met je vragen wilde vangen.

Wanneer

  • Bij deelnemers die in staat zijn om zelf leerdoelen te formuleren en zelfstandig kunnen werken.
  • Als het een leerdoel is om zelf leerdoelen te formuleren.
  • Heel bruikbaar bij langere trajecten, zoals leergangen, waarbij je de tijd hebt om deelnemers te leren zelf verantwoordelijkheid voor hun leerproces te nemen.

Voordelen

  • De cursist is zelf verantwoordelijk voor dit deel van zijn leerproces. • Deelnemers leren om feedback te vragen.
  • Het zelflerend vermogen van deelnemers wordt gestimuleerd.

Let op

 

  • Bereid de deelnemers goed voor op deze manier van werken, zowel qua methodiek, als qua belang ervan.
  • Als de cursist niets vraagt, krijgt hij niks te horen. Een valkuil voor zowel trainer als acteur is om hem alsnog feedback te geven.

Bron: anonymus


Tags bij deze werkvorm:

Tijd:
Groepsgrootte:
Teams:

Vragen?

Ons team staat voor je klaar!

020-422 1323
UP