Skip to main content
05-04-2022 nabespreekvormen |5

Time-out

De simulatie wordt kort stilgezet om in te gaan op wat er speelt.

Hoe

Tijdens de simulatie wordt een time-out genomen, om te bespreken hoe het gaat, of om feedback of een tip te geven. De time-out kan door jou genomen worden, door de cursist zelf, door de acteur, of, -onder voorwaarden- door de observanten. Een time-out duurt kort, zodat het spel weer makkelijk opgepakt kan worden.

Wanneer

 • om snel iets te corrigeren, b.v. een misverstand, of een fout in de instructie
 • om de cursist snel ergens bewust van te maken, voordat het de hele simulatie gaat domineren
 • om een volledige nabespreking te voorkomen.
 • als de simulatie te ver van het leerdoel van de cursist af gaat.

Voordelen

 • Als de cursist zelf een time-out neemt, is dit voor hem een belangrijk leermoment. Hij staat expliciet stil bij een moment dat voor hem moeilijk is in een interactie.
 • Betrokkenheid van observatoren neemt toe, omdat ze medeverantwoordelijk worden.
 • De cursist wordt geholpen om de juiste vaardigheden in te zetten.
 • Een simulatie die dreigt vast te lopen, wordt omgebogen naar een leersituatie.

Let op

 • Niet te vaak; te veel onderbrekingen maken een situatie onspeelbaar.
 • Niet te lang; anders is de cursist er helemaal ‘uit’ en moet de spanning opnieuw opgebouwd worden.
 • maak vooraf goede afspraken over wie en wanneer een time-out mag aanvragen en met welk doel is onontbeerlijk.

Valkuil

 • Cursisten kunnen time-outs gaan gebruiken om er uit te stappen als het moeilijk wordt.

Bron: anonymus


Tags bij deze werkvorm:

Categorie:
Tijd:
Groepsgrootte:
Teams:

Vragen?

Ons team staat voor je klaar!

020-422 1323
UP