Skip to main content

Stokkenoefening

Teambuildingsoefening; samenwerken

Duur: 30 minuten

Nodig
Bezemstelen of stokken

Hoe

Begin met een warming-up:
Geef 2-tallen een stok en laat ze die op verschillende manieren heen en weer gooien: eerst verticaal dan horizontaal; van langzaam tot snel; dichtbij – veraf; met een boog – strak; etc.
Als iedereen er lekker in zit, start je de oefening:
Zet ze in een wijde cirkel, op ongeveer 2 meter van elkaar. Iedere deelnemer neemt een stok in de rechterhand.  Ze steken hun rechterarm naar rechts uit en leggen hun rechterhand op de stok: ze mogen de stok alleen vastpakken met de kom van hun hand of met hun vingertoppen aan de bovenkant van de steel. De steel vastgrijpen mag dus niet. Als ze hun linkerarm strekken, mogen ze de stok van hun linkerbuurman niet raken; er moet een ‘gat’ van minimaal 20 centimeter tussen zitten. Hoe groter het gat, hoe groter de uitdaging.
Hun taak is om, terwijl de stokken blijven staan, steeds 1 plek op te schuiven; zonder dat er een stok valt. Ze mogen de stokken niet vastgrijpen, maar moeten steeds hun hand er bovenop leggen. Voor iedere keer dat het lukt, krijgen ze een punt. Ze proberen dus een reeks op te bouwen. Als een stok valt, beginnen ze weer op nul. Laat ze zelf uitzoeken hoe ze werken, welke afspraken ze maken, wie de leiding neemt, etc. Zweep ze af en toe lekker op: “Vorige week had ik een groep bejaarden die het nog beter deed!”.
N.B. all time record is uit najaar 2014: 104 keer!

Nadat je ze een tijdje hebt laten uitproberen, leg je de oefening stil om het over 1 of meer van onderstaande punten te hebben:

  • waar lopen jullie tegenaan; wat gebeurt er; hoe komt dat
  • hoe verloopt de communicatie
  • hoe zit het met leiderschap (het lukt alleen als iemand de leiding neemt, of krijgt)
  • doelen stellen en wel of geen expliciete resultaten/ PR’s.
  • maak onderling afspraken hoe je het aan wilt pakken en probeer het nog eens.

Variant

Je kunt ook met verstoringsbronnen, of afleidingen gaan werken, zoals live verslaggeven of een gesprek gaan voeren. Daarmee voeg je ook een element van concentreren en afleiden er aan toe.

Nabespreken op

  • hoe gaat de besluitvorming
  • onderlinge communicatie
  • rolverdeling; leiden en volgen
  • link naar de praktijk van het team

Bron: Jos van der Steen, Actinc


Tags bij deze werkvorm:

Tijd:
Groepsgrootte:
Teams:

Vragen?

Ons team staat voor je klaar!

020-422 1323
UP