Skip to main content

Hoe

Maak een trio: A, B, C. Instrueer A en B apart.
Instructie A en B:  "Bevraag C over een onderwerp waar hij enthousiast over is, bv z'n hobby. Stel hem om de beurt een vraag en doe dat allebei vanuit oprechte interesse. Jullie doen wel één ding anders:

  • A: neem tijdens het gesprek onopvallend de houding van C aan.
  • B: jij neemt onopvallend een totaal andere houding dan C aan".

A en B bevragen C. Vraag C vervolgens met wie hij voor zijn gevoel het beste contact had en waar dat aan lag. De kans is groot dat hij A zegt en dat hij niet weet waar dat aan ligt (A en B stelden immers beide geinteresserde vragen), of dat hij in ieder geval niet door heeft gehad dat A hem spiegelde.
Vraag ook aan A en B wat het effect was van hun houding: het kan bv zijn dat B het lastig vond om vanuit interesse met C te blijven praten, omdat hij een tegenovergestelde houding aannam. 
 

Bron: Eduard Coblijn, Politie Academie


Tags bij deze werkvorm:


Vragen?

Ons team staat voor je klaar!

020-422 1323
UP