Skip to main content
28-07-2022 groepsdynamica |30

Spel zonder Regels

Spannende groepsdynamica-oefening

Hoe

Maak geeltjes met daarop cijfers 1, 2, 3, of 4. Bij bv 16 deelnemers 4 geeltjes met een 1, 4 met een 2, etc.
Kondig de oefening aan: "Welkom bij de workshop groepsdynamica". Vraag een paar mensen om samen met jou te observeren.

 • zet de anderen op stoelen in een cirkel
 • plak bij iedereen een geeltje op de rug. Leg uit dat er niks geks op staat, maar zeg niet wat er wel op staat
 • ze mogen tijdens de oefening niet praten of mimen!
 • geef verder geen instructie; als ze vragen wat de bedoeling is, zeg je dat ze dat zelf bepalen.

Kondig aan: "De oefening is begonnen", en neem met de observatoren plaats aan de zijkant.
Laat de groep z’n gang gaan (max. 30 minuten).
De groep gaat door allerlei fasen: niets doen, afwachten, bij elkaar kijken wat er op de stickers staat, groepjes vormen, etc. Bewaak dat ze niet praten.

Meestal eindigt de oefening ermee dat de deelnemers zich in groepen verdelen: alle nummers 1 bij elkaar, alle nummers 2, etc.

Nabespreken op

 • Eerste vraag: waarom sta jij bij dit groepje met deze nummers?
 • Wat is er gebeurd?
 • Wat gebeurde er in de groep?
 • Wat waren je overwegingen?


Betrek de observatoren in de nabespreking; wat is hen opgevallen; wie toonde zichtbaar initiatief om de groep in beweging te brengen; etc.

 • Vraag aan mensen die initiatief namen wat hun beweegredenen waren
 • Vraag aan mensen die dat niet deden hetzelfde
 • Hoe komt het dat jullie in groepen zijn gaan zitten
 • Was het moeilijk om mensen mee te krijgen; waren er ‘dwarsliggers’
 • Laatste vraag: wat zegt deze oefening over groepsdynamica?

Bron: Tineke Meijer (Landstede opleiding Jeugdzorg Zwolle)


Tags bij deze werkvorm:

Tijd:
Groepsgrootte:
Teams:

Vragen?

Ons team staat voor je klaar!

020-422 1323
UP