Skip to main content
11-04-2022 leiding-geven |10

Skill Will Matrix

Vier stijlen van leidinggeven ontdekken en uitproberen

Hoe

Teken op een flap de skill/will-matrix, met de vakken S1 t/m S4, en plak de assen ook met tape op de grond. De acteur staat middenin het kwadrant, als trainer sta je er buiten. (gebruik deze behulpzame pdf als je het model niet kent)

Leg uit dat jij een opdracht gaat geven aan deze medewerker (acteur) en vraag ze te letten op zijn reactie.

Geef de opdracht, b.v.: "Wil jij een nieuw evaluatieformulier ontwerpen"? De acteur reageert op een manier die S1, S2, S3 of S4 'uitlokt' (zie onder). Bv: hij kan èn wil het en reageert enthousiast met: "Dat werd hoog tijd! Wanneer moet je het hebben?" Hij speelt dus een medewerker op wie een delegerende stijl (S4) van toepassing is, maar het is aan de deelnemers om te bepalen welke stijl ze op hem willen toepassen.

Laat de deelnemers onderling 2 dingen bepalen:

  1. hoe scoort deze medewerker op de assen 'willen' en 'kunnen'?
  2. welke stijl van leidinggeven past daarbij?

De acteur gaat in het vak staan dat de deelnemers aangeven (in het voorbeeld: S4) en de deelnemers voegen zich bij hem. Laat verschillende deelnemers de betreffende stijl uitproberen met de acteur. Coach ze daarop en zorg dat ze zoveel mogelijk aspecten van die stijl uitproberen.
Noteer tot slot in samenspraak met de deelnemers op de flap de belangrijkste (gedrags)kenmerken van het betreffende kwadrant. 
 
Werk op deze manier alle kwadranten en stijlen af. Aan het eind staan dus op de flap bij alle stijlen de belangrijkste gedragskenmerken.

Let op: wat als de deelnemers een 'foute' stijl van leidinggeven kiezen? Stel dat ze in het S4 voorbeeld kiezen voor een corrigerende S2 stijl? Laat dat even gebeuren; het is aan de acteur om hen middels zijn spel te laten merken dat die stijl niet werkt bij deze werknemer. 
 

Acteursvoorbeelden per stijl
S1: willen + kunnen -  (onzeker) Ja, eh... okay, maar eh… dat heb ik nog nooit gedaan, hè, dus kun je dat niet beter aan een ander vragen?

S2: willen - kunnen -  (onwillig) Nee dat is niks voor mij, dat moet je maar aan een ander vragen.
S2: willen - kunnen - (onzeker) Nou dat weet ik niet... Ik bedoel, ik zit daar helemaal niet in, hè.

S3: willen - kunnen + (onwillig) Zucht.... kun je dat niet aan Piet vragen?

S4: willen + kunnen + (enthousiast) Tuurlijk! Hoog tijd dat dat oude formulier herzien wordt. Wanneer moet het klaar zijn?

Nabespreken op

  • waaraan herken je het gedrag van de medewerker
  • welk gedrag en welke teksten passen bij S1 t/m S4

 

Bron: Harry Muller & Paul Devilee.


Tags bij deze werkvorm:

Thema:
Tijd:
Groepsgrootte:
Teams:

Vragen?

Ons team staat voor je klaar!

020-422 1323
UP