Skip to main content

Simultaan Simulatie

subgroepen doorlopen zelfstandig een leerproces.

Hoe

Maak subgroepen en een tijdschema waarin de groepen rouleren. Laat elke groep een casus bedenken waarmee ze aan de slag willen; help ze daar eventueel bij. Groep A begint; ze betreden de ruimte waar jij en de acteur zitten, instrueren de acteur en één van hen oefent met hem. Als de tijd om is, geven jij en de acteur kort feedback. Ze mogen zich elders voorbereiden op een vervolg. Daarna is groep B aan de beurt. Zo draaien de groepen door verschillende rondes heen; al doende oefenen ze met verschillende vaardigheden in verschillende fasen van een gesprek of een traject.
Jij begeleidt het proces en ondersteunt de groepen. Samen met de acteur bedenk je passende interventies voor ieder team.

Wanneer

  • Bij groepen die zelfstandig kunnen werken.

Voordelen

  • De deelnemers geven zelf hun leerproces vorm.
  • De leeractiviteit van alle deelnemers is gedurende de volledige tijd hoog.
  • Er wordt relatief veel geoefend.

Let op

 

  • De acteur moet als een soort simultaanspeler onthouden hoe de stand van zaken is bij de afzonderlijke groepen.

Bron: anonymus


Tags bij deze werkvorm:

Tijd:
Groepsgrootte:
Teams:

Vragen?

Ons team staat voor je klaar!

020-422 1323
UP