Skip to main content

Roddelen

Nabespreekvorm; 2 manieren om door je Johari-venster naar binnen te klimmen

Hoe: 

We behandelen twee roddel nabespreek-vormen: een confronterende en een positieve. In beide vormen laat je de deelnemer (A) na een simulatie met z'n rug naar de groep luisteren naar hoe jij en de observatoren over hem praten. 

Variant 1: 

Confronterend roddelen: deze variant zet je in als een deelnemer geen zicht heeft op een verbeterpunt.
Begin met een positieve vraag als: “Wat was effectief aan A's aanpak?"  Vraag daarna: "Wat kan A verbeteren?" en -nadat de observatoren daarop geantwoord hebben- "Denk je dat hij dat zelf doorheeft?" De observatoren zullen positieve, maar zeker ook kritische feedback geven; dat mag bij deze vorm. Door A op deze directe manier te confronteren met wat anderen ervan vinden, vergroot je kans dat het muntje valt.
Afsluitend: vraag A eerst om samen te vatten wat hij gehoord heeft. Vraag hem pas daarna hoe hij de nabespreking heeft ervaren.

Variant 2:

Positief roddelen: deze variant zet je in als een cursist vol zelfkritiek zit en alleen oog heeft voor wat hij ‘fout’ doet:
Vraag de observatoren alleen naar wat ze effectief vonden aan A's aanpak. Zet zelf in: “Vond je ook niet dat A goed doorvroeg? En hoe hij zijn grenzen aangaf….TOP!”, “Maar het mooiste vond ik… “, enz. Maak dingen concreet en stimuleer de observatoren om dat ook te doen. Grijp in als ze toch negatieve dingen willen noemen. Het eindigt met: "Kortom, het ging prima!" Applaus.
Afsluitend: vraag A eerst om samen te vatten wat hij gehoord heeft. Vraag hem pas daarna hoe hij de nabespreking heeft ervaren.

Wanneer

  • als een deelnemer een blinde vlek heeft en eerdere feedback niet is aangekomen.
  • als je vermoedt dat een deelnemer jouw feedback niet, maar die van de observatoren wel zal accepteren

Voordelen

  • deelnemer wordt geconfronteerd met zijn blinde vlek
  • tijdwinst

Let op

  • De acteur doet niet mee, omdat het zijn neutraliteit in gevaar brengt.
  • Als er bijna niets goed ging kan de variant 'positief roddelen' protesten oproepen bij de observatoren.

Bron: anonymus


Tags bij deze werkvorm:

Categorie:
Tijd:
Groepsgrootte:
Teams:

Vragen?

Ons team staat voor je klaar!

020-422 1323
UP