Skip to main content
05-04-2022 nabespreekvormen |5

Onderwater-informatie

Het personage vertelt wat tijdens de simulatie niet naar voren is gekomen.

Hoe

Richt je tot het personage: ‘Meneer De Vries, zijn er nog zaken die niet besproken zijn?’ In feite wordt nagegaan of er in voldoende mate is doorgevraagd.

Wanneer

  • Direct na de simulatie, of in de loop van de plenaire nabespreking, als de cursist en de observatoren denken dat ‘alles wel besproken is’.
  • Als informatie verzamelen een belangrijk leerdoel is: bij getuigen of verdachtenverhoor, bij onderhandelingen, bij functionerings of ziekteverzuimgesprekken.
  • Als de cursist, terwijl dat niet zo is.
  • Als de groep vastzit en geen idee heeft wat ze verder nog zouden kunnen vragen.

Voordelen

  • de cursist beseft dat hij niet goed doorgevraagd heeft, zijn eigen lijn gevolgd heeft, of te vroeg in het gesprek conclusies trok
  • Het belang van goed doorvragen komt op een directe manier naar voren.

Bron: anonymus


Tags bij deze werkvorm:

Categorie:
Tijd:
Teams:

Vragen?

Ons team staat voor je klaar!

020-422 1323
UP