Skip to main content

Oefenen in de U-vorm

De acteur gaat van cursist naar cursist om te oefenen.

Hoe

Cursisten in de U, of halve cirkel. Geef een plenaire instructie, leg uit dat er met één doorlopende casus gewerkt wordt. De acteur schuift zijn stoel naar één van de deelnemers en begint een simulatie. Zet de situatie na een paar minuten stil en bespreek hem (kort) na; de acteur zit nog steeds bij de betreffende cursist. Betrek de andere deelnemers bij de nabespreking.
Op ieder moment kan de situatie voortgezet worden; er kan teruggespoeld worden, de actie kan verder gaan, de acteur kan ook bij een andere cursist aanschuiven, b.v. als die aangeeft dat hij het anders gedaan zou hebben: “Laat maar zien”. De acteur schuift naar de betreffende cursist toe en pakt de simulatie op.

Wanneer

 • bij grote groepen
 • goede vorm om een situatie te onderzoeken en om dingen uit te proberen.
 • als deelnemers het eng vinden om met de acteur te oefenen.

Voordelen

 • iedereen denkt en doet mee.
 • cursisten kunnen situaties onderzoeken en uitproberen.
 • verschillende aanpakken worden zichtbaar.
 • deelnemers leren van elkaar.
 • laagdrempelig

Let op

 • Probeer een onderzoekende sfeer te creëren: ‘Laten we samen kijken hoe we met zo’n situatie/casus om kunnen gaan’.
 • Het gevaar bestaat dat deelnemers hun mond niet meer opendoen, als ze steeds de beurt krijgen als ze dat wel doen; varieer daarin.

Variant

 • De estafette kan ook gebruikt worden om spelenderwijs kennis te toetsen en in te trainen, b.v. van een nieuw protocol, een nieuw produkt, een nieuw klantvolg-systeem, etc. De acteur is een geïnteresseerde klant die in hoog tempo en kris kras door de groep detailvragen stelt. Bij een fout antwoord speelt hij de vraag direct door naar een andere cursist: klopt dat?

Bron: anonymus


Tags bij deze werkvorm:

Tijd:
Groepsgrootte:
Teams:

Vragen?

Ons team staat voor je klaar!

020-422 1323
UP