Skip to main content
28-07-2022 10

Nou-en versus Ja-en

Nou-en = remmende aandacht. Ja-en = stimulerende aandacht

Hoe

Maak tweetallen. A vertelt een verhaal over iets bijzonders dat hij heeft meegemaakt. B reageert verbaal en/of non-verbaal alleen maar met ‘nou-en’. Wissel na een paar minuten. Bespreek kort na.
B vertelt een verhaal over iets bijzonders dat hij heeft meegemaakt. A reageert verbaal en/of non-verbaal alleen maar met ‘ja-en’. Daarmee stimuleert hij B om door te vertellen. Wissel na een paar minuten van rol.

Nabespreken op

  • Bespreek de verschillen tussen nou-en en ja-en.
  • Ja- en kan ook als irritant of te gretig ervaren worden.

Varianten

  • In drietallen, waarbij C observeert.

Bron: Hugo Vos


Tags bij deze werkvorm:

Tijd:
Groepsgrootte:
Teams:

Vragen?

Ons team staat voor je klaar!

020-422 1323
UP