Skip to main content

Niet niet-communiceren

Ervaar dat je niet niet kunt communiceren.

Hoe

Deelnemers in een kring. De acteur neemt een duidelijk houding aan, b.v. boos, of achterdochtig en houdt deze houding vast. Vraag de deelnemers wat ze zien. Laat ze vrijuit interpreteren en vraag steeds waarom ze dat denken: “Wat zie je”? Tot slot vraag je aan de acteur wat er met hem aan de hand is. Herhaal dit enige keren.
Als laatste neemt de acteur een zo neutraal mogelijke houding aan. Vraag de deelnemers wederom wat ze zien en waarschijnlijk komen de interpretaties evengoed op gang, ondanks de neutrale houding. Vraag tot slot aan de acteur wat er met hem aan de hand is: “Niets, ik ben zo neutraal mogelijk”.

Nabespreken op

  • Je kunt niet niet-communiceren.
  • Heel precies kijken naar gedrag en hoe we dat interpreteren.

Bron: Joep Dorren.


Tags bij deze werkvorm:


Vragen?

Ons team staat voor je klaar!

020-422 1323
UP