Skip to main content
08-08-2022 lsd |vraagtechniek |15

Neutraal Bevragen

Iemand bevragen zonder je eigen mening te ventileren.

Hoe

Maak drietallen (A, B, C). A geeft zijn mening over een onderwerp met enige lading, zoals 'Moet vliegen in Europa verboden worden', of 'kan een advocaat alleen maar zware criminelen als klant hebben'?
B luistert en stelt vragen en mag daarbij op geen enkele wijze zijn eigen mening laten doorschemeren; verbaal noch non-verbaal (intonatie, lichaamstaal, etc). Ook niet als hij het met A eens is.
C observeert of de mening van B zichtbaar is en noteert waar dat eventueel in zit.
Na 3 minuten stopt de oefening: C deelt zijn observaties en A geeft aan of hij zich door B neutraal bevraagd voelde.

Nabespreken op

  • neutraal bevragen
  • manieren waarop meningen doorsijpelen: lichaamstaal, intonatie, vraagtechniek

Variant

Dezelfde opzet, alleen breekt C in als B een gekleurde vraag stelt. B probeert vervolgens om er een neutrale vraag van te maken.

Bron: Paul Devilee


Tags bij deze werkvorm:

Tijd:
Groepsgrootte:
Teams:

Vragen?

Ons team staat voor je klaar!

020-422 1323
UP