Skip to main content
05-04-2022 10

Mystery-guest

Acteurs gaan incognito bij de deelnemers langs op hun werkplek

Hoe

De acteur benadert medewerkers incognito: als klant op hun eigen werkplek. Dit kan live of via de telefoon. Hij legt hun een vraag voor zoals elke klant dat zou kunnen doen. Daarna vult hij een vragenlijst in die als input dient om met de medewerkers in gesprek te gaan over b.v. hun servicegerichtheid.
Mystery bezoeken worden altijd aangekondigd; iedereen weet dat het kan gebeuren, alleen niet wanneer. Achteraf worden de bevindingen met de werknemers gedeeld, b.v. door de acteurs in de vorm van scènes of een act.

Wanneer

  • als nulmeting, voorafgaand aan een trainings- of verandertraject
  • als tussenmeting, tijdens een trainings- of verandertraject
  • als effectmeting, na afloop van een trainings- of verandertraject.

Voordelen

  • Het is altijd ‘echt’; medewerkers laten authentiek gedrag zien.
  • Een goede vorm om authentiek gedrag van medewerkers te toetsen.
  • Tamelijk objectieve meting van het effect van een trainings- of verandertraject.

Let op

  • Wil je met de resultaten iets kunnen doen, dient deze vorm zorgvuldig te worden aangekondigd en afgesloten.

Bron: anonymus


Tags bij deze werkvorm:

Tijd:
Groepsgrootte:
Teams:

Vragen?

Ons team staat voor je klaar!

020-422 1323
UP