Skip to main content
29-07-2022 5

Luister-estafette

Geluiden maken en raden

Hoe

Maak subgroepen van 3 à 4. Verspreid ze door de ruimte en laat ze met het gezicht naar de muur gaan zitten, met de ogen dicht. Van elk groepje komt 1 'uitbeelder' naar het midden van de ruimte. Laat hun een briefje zien waarop een geluid staat, bv 'motregen'. Ze gaan achter hun groepje staan en maken het geluid, uiteraard zonder daarbij te praten. Als iemand in de goede richting raadt, mag hij die persoon op de rug tikken. Wanneer iemand het juiste geluid noemt, roept de uitbeelder ‘stop’. Alle groepjes stoppen met raden en degene die het geraden heeft, zegt wat het geluid was. Dan zijn andere uitbeelders aan de beurt.

Mogelijke geluiden:
lucifer afstrijken, ijsberen, kluisdeur sluiten, auto starten, hijger, faxen, stemmen van een orkest, zender op de radio die niet goed afgesteld staat, klapperende vlaggenmast.

Bron: Johan Koeleman


Tags bij deze werkvorm:

Tijd:
Groepsgrootte:
Teams:

Vragen?

Ons team staat voor je klaar!

020-422 1323
UP