Skip to main content

Luister en Hoor

Ervaringsopdracht: observeren wat je eigen reacties/impulsen zijn tijdens het luisteren

Hoe

Maak subgroepen van 4/5 deelnemers.

Instructie deelnemers: “Jullie gaan elkaar om de beurt iets vertellen. Je bepaalt zelf het onderwerp, het mag iets zijn dat je bezighoudt, iets dat je meegemaakt hebt of iets dat je wilt delen. Er is geen volgorde, je pakt zelf je moment. Als iemand vertelt, luisteren de anderen in stilte, zonder te reageren. Als luisteraar ga je niet zorgen, of troosten, of de verteller bevestigen of ondersteunen. Het enige wat je doet als je luistert, is luisteren. Ervaar maar wat dat met je doet.”

(Je kan er voor kiezen om er een vertelopdracht aan te koppelen, bijvoorbeeld in het thema van de training)

Waarschijnlijk ervaren de luisteraars hoe moeilijk het is om alleen maar te luisteren en hoe snel ze willen reageren, ergens iets van vinden en/of zelf iets willen toevoegen.

Nabespreken

Let op: het is belangrijk dat er in de nabespreking niet gereageerd wordt op de inhoud die gedeeld is. De focus ligt in de nabespreking op het proces van luisteren. Vragen die je kunt stellen:

  • Wat heb je ervaren terwijl je luisterde?
  • Hoe was het om zo te luisteren?
  • Hoe is het als er zo naar je geluisterd wordt?
  • Wat zegt dit over luisteren?

Bron: Teatske Heidstra


Tags bij deze werkvorm:

Categorie:
Tijd:
Groepsgrootte:
Teams:

Vragen?

Ons team staat voor je klaar!

020-422 1323
UP