Skip to main content

LSD voor Gevorderden

LSD voor gevorderden: maak de ander blij.

Hoe

Leg uit dat je een ander blij kunt maken door goed te luisteren; mensen vinden het namelijk fijn om gehoord te worden. LSD (Luisteren, Samenvatten, Doorvragen) is daarbij je gereedschap.  
Beschrijf eerst het gereedschap:

 • L: het verschil tussen open, gesloten en suggestieve vragen
 • S: samenvatten: gericht op de kern van het verhaal; op inhoud en gevoel
 • D: wat is dóórvragen

De acteur zit tegenover 3 deelnemers (A, B, C) en noemt een onderwerp waar hij echt enthousiast over is. A, B, C bevragen hem, met als doel hem zo enthousiast mogelijk te laten vertellen. De andere deelnemers observeren.

Procedure

A stelt een vraag, B vat het antwoord van de acteur samen, C vraagt dóór.
A vat het antwoord samen, B vraagt dóór. C vat samen, A vraagt dóór, etc.
Bewaak deze procedure!
Bij open vragen vertelt de acteur gul. Bij een rake samenvatting stemt hij in en voegt dingen toe. Naarmate A, B en C het beter doen, zie je dat hij enthousiaster wordt; dit hoeft nij niet te acteren, dit gebeurt vanzelf, mits het onderwerp hem echt aan het hart gaat.

Instructie observanten

 • D, E, F: let op de acteur: zie je hem enthousiast worden?
 • G, H, I: let op de vraagtechniek: het soort vragen en of er dóórgevraagd wordt
 • J, K, L: let op de samenvattingen

Let op

Begeleid de oefening strak, zeker in het begin:

 • let erop dat het samenvatten meer is dan alleen herhalen of parafraseren. Nodig ze uit om ook het gevoel van de acteur samen te vatten
 • let erop dat ze echt dóórvragen, net zo lang tot een onderwerp uitgevraagd is.

Nabespreken op

 • Alles begint met nieuwsgierig zijn
 • Wat kenmerkt een goede samenvatting?
 • Wat is doorvragen?
 • Het effect van goed LSD-en

Bron: anonymus


Tags bij deze werkvorm:

Tijd:
Groepsgrootte:
Teams:

Vragen?

Ons team staat voor je klaar!

020-422 1323
UP