Skip to main content

Leiden & Volgen I

Al dansend voelen of je liever leidt of volgt

Hoe

Zet zacht een lekker dansbaar muziekje aan, bv iets Latin-achtigs (Salsa of Merengue).
Laat de groep zelf tweetallen maken (A, B) én laat ze zelf bepalen wie A is, wie B. (dit kiezen is al een onderdeel van de oefening)

Stap 1: A leidt, B volgt. ongeveer 1 minuut, muziek hard.

Stap 2: B leidt, A volgt.

Inventariseer; wat vind je fijner, leiden of volgen? Stel hier en daar een vervolgvraag: leg eens uit.

Stap 3: A en B samen; er is geen leider; probeer samen te dansen.

Nabespreken op

Leiden en volgen

Bron: Manon Dahler


Tags bij deze werkvorm:

Groepsgrootte:
Teams:

Vragen?

Ons team staat voor je klaar!

020-422 1323
UP