Skip to main content

Kennismakingsoefening II

Een complimenteuze kennismaker waarbij je goed moet observeren

Hoe

Neem een setje kleurstiften. Geef de deelnemers een vel papier en een stift. Iedere deelnemer schrijft zijn naam op zijn vel. Doorloop de volgende stappen:
Stap 1: "Zoek iemand op. Geef elkaar je vel en teken daarop alleen de ogen en wenkbrauwen van de ander (ze tekenen tegelijkertijd). Geef dan elkaar het vel weer terug".
Stap 2: "Zoek iemand anders op en geef elkaar je vel. Teken nu de oren en de neus van de ander. Geef het vel weer terug".
Stap 3: "Zoek iemand op en geef elkaar je vel. Teken nu de mond, de kin en het haar. Hou het vel van de ander bij je!". (Deelnemers gaan weer zitten).
Stap 4: "Bekijk de tekening van de ander en schrijf er een compliment bij. Dat compliment mag ook gaan over de interactie die je met elkaar gehad hebt".
Stap 5: "Geef de tekening terug en spreek daarbij je compliment uit". (Doe dit 1 voor 1, zodat iedereen alle complimenten hoort).
Stap 6: Bespreek na en stel daarbij de volgende soort vragen:

Nabespreken

  • Hoe was de ervaring van het geven van het compliment?
  • Hoe was de ervaring van het ontvangen van het compliment?
  • Wat moet je doen om een authentiek compliment te geven? Contact maken; verbinding aangaan; echt observeren
  • Wat moet je doen om een compliment te ontvangen? Erkennen; niet direct weggooien of weglachen.

Bron: anonymus


Tags bij deze werkvorm:

Tijd:
Groepsgrootte:
Teams:
Energizer:

Vragen?

Ons team staat voor je klaar!

020-422 1323
UP