Skip to main content

Nodig:
  • Processtappen en tijdlijn van een stappenplan, een protocol of een model in stroomschema
  • Strookjes papier met daarop alle processtappen
Wat

Door met elkaar te puzzelen ontdekken deelnemers alle stappen in een proces.

Hoe

Soms moeten deelnemers een stappenplan, een protocol of de stappen van een proces leren, zoals die van de HR-cyclus, een inkoopproces, de Wet Poortwachter, etc. Door ze te laten puzzelen, laat je ze de stappen op speelse wijze zelf ontdekken. Bij voorkeur in ‘competitie’ met een ander team. Dat is niet alleen leuk om te doen, maar ook zeer effectief.

Puzzelen is in Breintechnisch opzicht zeer verantwoord: het is een effectieve manier om kennis te activeren en op te slaan. Puzzelen werkt zowel bij groepen met enige voorkennis als bij groepen die nog heel weinig van het onderwerp afweten. In dat laatste geval is het ook een vorm Testing.  

Puzzelen vraagt wel wat knipwerk met een schaar van jou als docent/begeleider, maar dat betaalt zich uit. Ter illustratie kun je dit voorbeeld van de processtappen van de Wet Poortwachter downloaden. Knippen op de stippellijntjes!

Stap 1

Maak vooraf een set velletjes, met op ieder velletje één van de stappen in het proces. (in het voorbeeld zie je hoe je dat kunt doen). Als je met 2 teams werkt maak je dus 2 sets met velletjes.

Stap 2

Maak teams en geef ieder team een setje met door elkaar gehusselde processtappen. Zet beide teams bij een tafel en geef ze de opdracht om de velletjes met processtappen in overleg met elkaar in de juiste volgorde te leggen. Dit vinden deelnemers over het algemeen heel leuk; de energie is hoog en er wordt veel overlegd en uitgewisseld.

Stap 3

Laat de teams bij elkaar kijken en uitwisselen over zowel de overeenkomsten als eventuele verschillen. Laat de teams elkaar bevragen op hun keuzes: wat was jullie overweging daarbij, wij dachten dit. Deze uitwisseling geeft jou, als trainer/docent,  inzicht in eventuele kennislacunes bij de deelnemers. Grijp niet in op de inhoud, ook niet als ze dingen zeggen die niet kloppen (zie ook de uitleg bij Testing).

Stap 4

Stap tot slot in de docentenrol en leg eerst uit wat er allemaal klopt aan beide puzzels: dat weten jullie al. Leg daarna, indien nodig, uit wat er niet klopte.

 

Bron: Paul Devilee


Tags bij deze werkvorm:

Tijd:
Groepsgrootte:
Teams:

Vragen?

Ons team staat voor je klaar!

020-422 1323
UP