Skip to main content

Hoe

Sommige deelnemers vinden het lastig om zich iets voor te stellen bij de interactieniveaus, sommigen ‘bestrijden’ de niveaus zelfs: “Wij zijn erg van de inhoud, in ons vak spelen dat soort emotionele dingen geen rol”. Met deze oefening ervaren ze dat ook zij soms de inhoud even los moeten laten en moeten schakelen naar een ander niveau.

Instructie deelnemers, 2 opties:

Optie A:

“Als de acteur bij je komt, leg je hem iets vakinhoudelijks uit: een protocol, een aanpak of een techniek uit je vak. Probeer je verhaal af te maken”.

Optie B:

“Als de acteur bij je komt, leg je hem uit hoe je een lekke band plakt (of een ei bakt). Probeer je verhaal af te maken”.
De acteur gaat voor een deelnemer zitten en zodra deze met zijn uitleg start, gaat hij overduidelijk iets ‘onder water’ doen; óf op het niveau van de Procedure, óf op dat van de Interactie óf dat van de Emotie. Hij kijkt bijvoorbeeld alsmaar op zijn horloge en is afgeleid, of hij kijkt de deelnemer smalend aan zegt iets als ‘interessant zeg’, of hij kijkt de deelnemer woest (of juist verliefd) aan, etc.
De deelnemers zullen het moeilijk, zo niet onmogelijk vinden om door te praten: ze worden afgeleid, vallen stil of geven het op: “Zo lukt het niet”.

Nabespreken:

Vraag ze wat er speelt en koppel dat aan de theorie van de interactieniveaus.

Let op:

Als deelnemers zeggen dat dit overdreven is en dat ze dit nooit meemaken, laat je ze het nog een keer doen; de acteur doet hetzelfde maar subtieler en realistischer.

Bron: anonymus


Tags bij deze werkvorm:

Categorie:
Tijd:
Groepsgrootte:
Teams:

Vragen?

Ons team staat voor je klaar!

020-422 1323
UP