Skip to main content

In Fasen

De verschillende fasen van een gesprek worden los van elkaar, maar wel in volgorde, geoefend.

Hoe

Een cursist oefent één fase van een gesprek -b.v. de contactfase- met de acteur. Als die fase beëindigd is, wordt de simulatie stopgezet en nabesproken. Eventueel probeert de cursist (of een andere cursist) het nog een keer. Daarna wordt doorgegaan naar de volgende fase van hetzelfde gesprek, b.v. de analysefase. Zo worden alle fasen van het gesprek doorgewerkt, tot en met de afronding.

Wanneer

  • In trainingen waar een gespreksmodel of een procedure centraal staat waarin met een duidelijke fasering gewerkt wordt.

Voordelen

  • Structuur en tijdwinst.
  • focus op gespreksfasen, zowel in het spel als tijdens de nabespreking
  • alle fasen komen aan bod, ook de afrondingsfase.
  • cursisten ervaren hoe fasen in elkaar overgaan en leren schakelen van fase naar fase.

Let op

  • houd de nabesprekingen tussen de fasen kort
  • bepaal van tevoren of de ‘uitkomst’ van de ene fase wordt meegenomen naar de volgende; als b.v. de contactfase slecht ging, vertaalt dat zich dan naar een stroeve start in de analyse fase, of keert de acteur terug naar een neutrale houding?

Variant

  • laat subgroepen steeds een fase voorbereiden en in carrousel vorm langs de acteur gaan. Per fase voert een ander het gesprek.

Bron: anonymus


Tags bij deze werkvorm:

Groepsgrootte:
Teams:

Vragen?

Ons team staat voor je klaar!

020-422 1323
UP