Skip to main content

Ideeën Waag

Een idee beter maken door het zowel aan te vallen als te versterken

Hoe

Geschikt voor brainstormsessies.

Kies een deelnemer (A) die een idee gaat pitchen. Maak twee teams -de Criticasters en de Supporters- en zet die tegenover elkaar in een ‘Lagerhuis’ opstelling. Instructie teams: “A gaat zo zijn idee in twee minuten pitchen. Criticasters, jullie gaan daarna bedenken waarom dit een slecht idee is, wat er niet aan deugt en waarom het geen enkele kans van slagen heeft. Je mag daarover 2 minuten overleggen met je buurman of vrouw. Supporters, jullie gaan bedenken waarom het een geweldig idee is, wat er precies zo goed aan is en wat er eventueel nodig is om het idee nog kansrijker en beter te maken.”
A staat in het midden en pitcht zijn idee. Daarna gaan de teams onderling in gesprek. Er is geen consensus nodig, hoe meer verschillende invalshoeken hoe beter. Interview daarna beide teams afwisselend: begin bij de Criticasters voor een eerste opinie, laat een Supporter reageren, vraag daarop weer een reactie van de Criticasters, etc. A luistert toe.

Als er voldoende kritiek is geleverd en voldoende verbeterpunten zijn aangedragen, sluit je de discussie. Vraag A om hardop te mijmeren wat deze opmerkingen hem en zijn idee opleveren. Vraag hem tot slot wat zijn eerste actie gaat zijn. Bedank hem voor het inbrengen van het idee, en het ‘Lagerhuis’ voor de discussie.

Vervolgens gaat een tweede deelnemer (B) een idee pitchen. De rollen in het ‘Lagerhuis’ draaien nu om: Criticasters worden nu Supporters en vice versa.

Bron: Ewout Bomert


Tags bij deze werkvorm:

Categorie:
Tijd:
Groepsgrootte:
Teams:

Vragen?

Ons team staat voor je klaar!

020-422 1323
UP