Skip to main content

Het M&M-spel

Groepsdynamica spel met 3 teams


Benodigdheden:

 • een zak M&M’s + 4 bekers
 • voor elk team één blaadje met een 0 erop, één met een 1, één met een 2 en één met een 3 erop
 • voor elk team één blaadje met een X
 • voor elk team één blaadje met JA en één met NEE
 • flip-over, zwarte, rode en blauwe stift

Hoe

Schrijf vooraf de spelregels (zie onder) op een flap.
Maak 3 groepen en neem de spelregels stap voor stap en zorgvuldig met ze door, zodat er geen misverstand over de regels is. Hou de flap met spelregels in het zicht tijdens het spel. Na de uitleg hebben de teams 5 minuten om onderling een strategie te bedenken.
Let op: omschrijf geen doel! Als iemand naar het doel vraagt, antwoord je: “Dat bepalen jullie zelf, spreek dat in je team af”. Je wilt nl dat ze hun eigen keuzes maken. Daar gaat de oefening over: er zijn schaarse middelen, waar kies je voor? Winnen? Samenwerken? Zoveel mogelijk M&M’s binnen halen? Als jij als spelleider het doel bepaalt, kunnen mensen zich daarachter verschuilen.

Tijdens het spel houd je alles bij op een flap, met daarop:

 • cijfers 1 t/m 20 onder elkaar, voor alle rondes
 • 4 kolommen: groep 1, groep 2, groep 3, aantal M&M’s
 • na iedere vierde ronde trek je een rode streep = verdubbelingsronde
 • onder ronde 3 zet je een blauwe streep = 1-malig overleg

Spreek bij iedere ronde hardop uit wat iedere groep doet, noteer dat op de flap en schrijf in de 4-e kolom hoeveel M&M’s er nog in de pot zitten. 
Als het spel stokt of klaar is na 20 rondes, telt ieder team zijn M&M’s. Bewaak dat de teams tussendoor op geen enkele manier met elkaar communiceren, dus ook niet door boos dingen naar ekaar te roepen als: "Nee, wat doen jullie nou?!" 
 

Spelregels
1. 1 M&M = 1 punt
2. Er is een pot met 22 M&M’s. De spelleider beheert de pot
3. We spelen maximaal 20 rondes
4. Per ronde kiest ieder team hoeveel M&M’s ze uit de pot willen: 0, 1, 2, of 3
5. Een team maakt zijn keuze bekend door het ophouden van één van de voorbeschreven blaadjes. Dit gebeurt tegelijk, op teken van de spelleider.
6. De M&M’s gaan uit de pot. De teams stoppen hun M&M’s in hun beker.
7. Als de pot leeg raakt, stokt het spel
8. Communiceren tussen de teams is verboden.
9. Na elke 4-e ronde worden de M&M’s in de pot verdubbeld, tot max. 22 = verdubbelingsronde.
10. Een team kan de X- kaart kiezen. Dit betekent dat het aantal M&M’s dat na deze ronde in de pot zit, verdubbeld wordt (tot max. 22). Een team dat de X-kaart kiest, krijgt deze én de volgende ronde geen M&M’s!
11. De X-kaart kan niet gespeeld worden bij een verdubbelingsronde
12. Na ronde 3 mag er 1-malig tussen de teams worden overlegd, maar alleen als alle teams dit willen! Dit geven de teams tegelijk aan, op teken van de spelleider, via de JA of de NEE kaart. Het overleg duurt max. 3 minuten.

Nabespreken op

 • welk doel hebben jullie gekozen? Waarom?
 • wat gebeurde er in de loop van het spel binnen je groep?
 • wat gebeurde er ten opzichte van de andere groepen?
 • er zijn schaarse middelen; hoe ga je daar mee om?

Bron: Wick van de Vaart / VU Amsterdam


Tags bij deze werkvorm:

Categorie:
Tijd:
Groepsgrootte:
Teams:

Vragen?

Ons team staat voor je klaar!

020-422 1323
UP