Skip to main content

Het Informele Werkveld

Systemisch werken op de onderstroom met een team

Hoe

Als een team ervoor open staat om te kijken naar hun informele werkveld (hoe zij hun werk met elkaar organiseren), geeft deze oefening snel inzicht.

Maak de ruimte vrij, zodat de deelnemers kunnen bewegen.

Stap 1: wat is jouw plek


Instructie deelnemers: "Ga in stilte lopen en ga staan waar jij denkt of voelt dat je plek is". Observeer: wie zijn de toeschouwers, wie staan er aan de buitenkant? Zijn dit de mensen met het overzicht? En wie staan er in het midden, zijn dit de doeners? Check dit door vragen te stellen als: "Wie in het team zijn rustig en observeren eerst? Wie steken als eerste hun vinger op als er iets moet gebeuren?" Let op: geef iedereen evenveel aandacht! Het is belangrijk dat iedereen gezien en gehoord wordt.

Stap 2: hoe is het op jouw plek


Iedereen zet zijn naam en functie op een vel papier en gaat erop staan. Laat ze er een minuutje op staan en voelen hoe het is, in stilte.

Stap 3: ga eens op de plek van een ander staan


Laat iedereen gericht op het vel van een collega gaan staan. Instructie: "Ga op het vel staan van een collega die jou triggert, bij wie je in de samenwerking spanning voelt".
Laat ze een minuutje op dat andere vel staan. Vraag ze vervolgens dingen als: "Hoe voelt het op die plek? Wat voel je?" Het gaat erom dat mensen gaan voelen hoe de samenwerking met die collega is en welke zaken, welke triggers er onbewust tussen hen spelen. Bijvoorbeeld: een collega die jou triggert omdat hij (in jouw ogen) arrogant gedrag vertoont, kan zich in feite heel onzeker voelen op zijn plek in het team. Door op zijn plek te gaan staan, ervaar je hoe het daadwerkelijk voor diegene is op zijn plek. De werkelijkheid is dus anders dan hij lijkt. Dat haal je naar boven door te vragen hoe het voelt op die plek.

Stap 4:


Rond af met een vragenrondje: "Hoe was het om dit te doen? Wat ben je je bewust geworden over jezelf en je collega’s en jullie samenwerking?"

Je hebt nu met het team gewerkt op de onderstroom.

Bron: Anouk Mennema


Tags bij deze werkvorm:

Categorie:
Tijd:
Groepsgrootte:
Teams:

Vragen?

Ons team staat voor je klaar!

020-422 1323
UP