Skip to main content
05-04-2022 bewustworders |weerstand |5

Het Automatisme van Weerstand

Bewust worden hoe snel je tegengas geeft

Hoe

Maak tweetallen. Laat ze zelf bepalen wie A is en wie B. Vraag ze om hun rechter-handpalmen tegen elkaar te leggen. Zeg dan dat op een teken van jou, A moet gaan duwen. Het is belangrijk dat je B geen enkele opdracht geeft! Tel tot drie. Op de derde tel gaat A duwen. Waarschijnlijk zal B gaan terugduwen.
Na een paar tellen zeg je dat ze kunnen stoppen. Vraag welke B’s teruggeduwd hebben; handen omhoog. Vraag wie niet teruggeduwd hebben; handen omhoog. Je zult zien dat de meesten dat wel hebben gedaan. Vervolgens vraag je waarom ze dat gedaan hebben.

Nabespreken op

  • Het verschijnsel weerstand en hoe het kan ontstaan.
  • Het gegeven hierachter is dat de meeste mensen automatisch terugduwen en druk met tegendruk beantwoorden.
  • Deze oefening kan als metafoor dienen, bijvoorbeeld voor hoe medewerkers kunnen reageren wanneer de organisatie iets van hen wil.

Leestip

Een model waarin helder beschreven wordt hoe met weerstand om te gaan, staat op pp. 201-204 van Leidinggeven doe je Zo! Wegwijzer voor resultaat- én mensgerichte managers . Wanda Kraal en Tanja Smid, van Duuren Management, 2013.

Bron: Michel Daenen


Tags bij deze werkvorm:

Categorie:
Thema:
Tijd:
Groepsgrootte:
Teams:

Vragen?

Ons team staat voor je klaar!

020-422 1323
UP