Skip to main content
221 werkvormen: filters: groepsgrootte 12 | wis filters
groepsgrootte 12:

Hoefijzer

In korte tijd veel deelnemers laten oefenen. Iedereen actief. Bruikbaar voor veel leerdoelen.

Inspring

Alle cursisten komen kort aan de beurt voor een simulatie; binnen tien minuten wordt een hele serie simulaties gedaan.

Simulatie Zonder Aanloop

Zeer gericht aan 1 deelvaardigheid werken.

In Fasen

De verschillende fasen van een gesprek worden los van elkaar, maar wel in volgorde, geoefend.

05-04-2022 tempoversnellers |30

Carrousel

Meerdere cursisten oefenen achter elkaar dezelfde casus.

Souffleur

De trainer souffleert de cursist

Buddies

Zelfstandig werken; deelnemers coachen elkaar

Estafette

Een doorlopende simulatie waarin alle deelnemers aan de beurt komen

Stoelendans

Een stoelendans bepaalt wie met de acteur oefent.

Oefenen in de U-vorm

De acteur gaat van cursist naar cursist om te oefenen.

28-07-2022 tempoversnellers |15

In de Metro

De deelnemers gaan in tempo langs de acteur voor een korte simulatie

05-04-2022 nabespreekvormen |5

Time-out

De simulatie wordt kort stilgezet om in te gaan op wat er speelt.

05-04-2022 zelfstandig-leren |90

Clinic

Onderzoeksvorm: cursisten onderzoeken samen met de acteur alle aspecten van een complexe casus.

Demonstratie / Illustratie

De acteur demonstreert gedrag.

Boetseren

Boetseer de acteur en experimenteer met non-verbaal gedrag

05-04-2022 nabespreekvormen |5

Feedback vanuit het personage

De acteur geeft feedback vanuit zijn personage; meneer de Vries

05-04-2022 nabespreekvormen |5

Feedback vanuit de acteur

De acteur geeft feedback volgens de feedbackregels: ik zie, ik denk, ik voel.

28-07-2022 nabespreekvormen |5

Feedback tijdens het spel

De acteur geeft al tijdens de simulatie feedback

05-04-2022 onderhandelen |5

Een kijkje-in-de-keuken van het personage

Het personage vertelt na afloop van de simulatie meer over zichzelf, als open boek.

05-04-2022 5

Een kijkje-in-de-keuken van de acteur

De acteur geeft een inkijkje in zijn professionele keuzes en overwegingen

08-08-2022 nabespreekvormen |5

Feedback in de Hij-vorm

de acteur spreekt in de hij-vorm over het personage.

In-de-rol, Uit-de-rol

Tijdens de nabespreking wordt het oefenen ineens weer opgepakt.

Geeltjes

Deelnemers geven elkaar een tip en een top op geeltjes

Maatjes

Deelnemers begeleiden elkaar in hun leerproces

Vraaggesprek

De cursist vraagt de acteur zelf om feedback.

Tips & Tops

De feedback bestaat uit een tip en een top.

05-04-2022 nabespreekvormen |5

Cursist kijkt naar zichzelf

Cursist kijkt hoe de acteur hem nadoet

05-04-2022 nabespreekvormen |10

Acteur en deelnemer wisselen van rol

De acteur houdt de deelnemer een spiegel voor

Doe het eens Goed Fout

Laat eens zien hoe het echt NIET moet

05-04-2022 onderhandelen |30

Cursist speelt de tegenrol

Deelnemers verdiepen zich in hun professionele counterparts

Hoe doe je dat dan met je voetbalmaten?

Kijk eens vanuit een ander perspectief naar de situatie

Oefenen in subgroepen

De acteur oefent zonder trainer met een subgroep.

Regiemodel

Deelnemers regisseren de acteur

Teams

De deelnemers bereiden in twee teams een gesprek voor en voeren het uit.

Voor een andere groep casuïstiek ontwerpen

Deelnemers bedenken voor elkaar casuïstiek.

26-07-2022 star |10

STAR op maat

Samen met de deelnemers een STAR maken.

Rode Draad Casus

Stapsgewijs door alle fasen van een traject: een acquisitietraject, een adviestraject, een onderhandelingstraject, de complete P&O-cyclus, etc.

Simultaan Simulatie

subgroepen doorlopen zelfstandig een leerproces.

Spelcoach

Cursisten oefenen onderling, de acteur coacht degene die de tegenrol speelt.

05-04-2022 tempoversnellers |5

De Roddel

De acteur roddelt met de deelnemer

05-04-2022 afsluiters |10

De Kantoortuin

Een energieke afsluiter waarbij de deelnemers hun ontwikkelpunt uitbeelden

Knippen en voelen

Tijdens een simulatie wordt de actie

Groepscarrousel

Subgroepen doorlopen fasen van een casus

Stoelencarrousel

Groepje deelnemers werkt gezamenlijk aan een casus

08-08-2022 ijsbrekers |5

Even de Boel Verbouwen

Deelnemers verbouwen de trainingsruimte

Gedachtenballon

De acteur spreekt in terzijdes zijn gedachten uit.

29-07-2022 bewustworders |5

Kies een andere stoel

Deelnemers wisselen allemaal van plek

Model op de Vloer

Markeer je model op de vloer met tape; de acteur gaat er spelend doorheen. Voor veel modellen: Leary, DISC, Situationeel Leidinggeven, STAR, etc.

Roddelen

Nabespreekvorm; 2 manieren om door je Johari-venster naar binnen te klimmen

Casus Bouwen met de Deelnemers

Samen met de deelnemers snel casuistiek genereren

De Zeepkist

Speels afsluiten met persoonlijke leerpunten

Opstellen maar

Deelnemers verhouden zich tot verschillende rollen/stijlen van een model (Belbin, DISC, Roos van Leary, etc)

Allemaal Tegelijk Oefenen

Alle cursisten oefenen tegelijk, in tweetallen.

09-05-2022 kennisactiveren |5

Kennis I: Testing

Kennis activeren door deelnemers een vraag te stellen die ze niet kunnen beantwoorden

05-04-2022 kennisactiveren |30

Kennis III: Kennis inprenten

Speels kennis inslijpen

De Progressiecirkel

Motiverende afsluiter. Geniet van wat je al kunt en krijg helder waarin je kan groeien.

28-07-2022 brainstorm |20

Ideeën Estafette

Brainstorm-wedstrijd; ideeën genereren

Kennis V: weten en vragen

Speels kennis overdragen. Deelnemers werken zelfstandig.

LSD-oefening

Luisteren, Samenvatten en Doorvragen; LSD

Fins Communiceren

Gespreksvorm waarbij je de ander uit laat praten

08-08-2022 teambuilding |20

Afrikaans Communiceren

Afrikaanse overlegvorm: iedereen doet zijn zegje, het stamhoofd beslist

Luisteren in Referentiekaders

Bewustworder: over aannames en de kracht van je eigen referentiekader

05-04-2022 vraagtechniek |10

Questioning in & out

Je eigen lijn loslaten, Aansluiten bij de ander.

O, dat heb ik ook!

Bewustworder: ervaren wat het effect is van vergelijkend luisteren.

05-04-2022 5

TJAK

Samenwerken, concentreren, elkaar aanvoelen.

Tafeltje-Dek-Je

Ervaren wat feedback geven moeilijk maakt.

Niet niet-communiceren

Ervaar dat je niet niet kunt communiceren.

Hallo, Hier Ben Ik

Het Wat en het Hoe, oftewel het verschil tussen inhoud en proces. Schakelen tussen communicatieniveaus

Samenvatten op Twee Niveaus

samenvatten op inhoud én gevoel; benoemen van het betrekkingsniveau

Het Loopje

Bewust worden van je eigen lichaamstaal. Goed observeren. Energiek werken met non-verbale communicatie.

Het Loopje II

Bewust worden van je eigen lichaamstaal. Goed observeren. Energiek werken met non-verbale communicatie.

Het Loopje III

Bewust worden van lichaamstaal; goed observeren; eerste indruk

Elevator Pitch

Presenteren van jezelf en/of je organisatie. De eerste indruk. Het effect van innerlijke overtuigingen (tweede variant).

Gedachten en Emoties

Ervaar het effect van gedachten op emoties, spanning en ademhaling

Ja-maar Gedrag

Je eigen lijn kunnen loslaten en inspelen op wat zich aandient; essentiële Impro-skills in een VUCA wereld

Ja-maar versus Ja-én

Je eigen lijn kunnen loslaten en inspelen op wat zich aandient; essentiële Impro-skills in een VUCA wereld

Laten we de Nederlandse Bank beroven!

Laat je eigen lijn los en sluit aan bij de ander

28-07-2022 10

Nou-en versus Ja-en

Nou-en = remmende aandacht. Ja-en = stimulerende aandacht

Grenzen aangeven

Waar ligt jouw persoonlijke grens en hoe geef je die congruent aan?

09-04-2022 meeveren |weerstand |5

Meeveren I

De kracht van meeveren; omgaan met weerstand

05-04-2022 meeveren |weerstand |10

Meeveren II

De kracht van meeveren; omgaan met weerstand

09-04-2022 meeveren |weerstand |5

Meeveren III

De kracht van meeveren ervaren. Indirecte situatiecontrole; leiden door te volgen

08-08-2022 vechten-vluchten |5

Gestrekte Armen

De kracht van ontspanning

Meeveren IV, De Pen

Bewustworder over omgaan met weerstand, strijd negeren en meeveren

29-07-2022 5

De Vuist

Waar reageer je op; beeld of geluid

De Woestijn

Omgaan met weerstand. Je doel loslaten, aansluiten bij de ander, contact maken

De Stoel

Contact maken, aansluiten, je eigen doel loslaten

25-07-2022 vechten-vluchten |10

De Brug

Vechten, vluchten of .... samenwerken

De Kunst van Helder Instrueren

Ondubbelzinnig instrueren is moeilijker dan je denkt

05-04-2022 star |vraagtechniek |10

STAR-interviewtechniek

STAR-techniek, los van de werkpraktijk van de deelnemers

Status III: De Marionet

De subtiliteiten van status ontdekken

Status IV: Statusloopjes

Statusvoorkeur en statusrepertoire

05-04-2022 status |15

Status V: Status-transacties

Status (en pikorde) in actie; hoe status status oproept

De Nieuwe Buurman

Deelnemers laten oefenen met contact maken. Aansluiten bij de ander versus de eigen lijn volgen.

05-04-2022 feedback |10

Feedback: Positief versus Negatief

Het verschil tussen positieve bekrachtiging en kritiek

Van Buiten naar Binnen

Nauwkeurig observeren van lichaamstaal. Het effect van lichaamshouding op het gemoed. Verplaatsen in de ander

Woord voor Woord

Hilarische oefening over aansluiten bij de ander en loslaten van leidende rol: deelnemers verzinnen samen een verhaal door om de beurt een woord toe te voegen.

De Uitsmijter

Modelverkenner voor tal van gedragsmodellen: DISC, Leary, Belbin, etc.

De Poppenkast

Oefenen in emotioneel afstand houden. Leren dat gedrag als instrument ingezet kan worden

RET-oefening

Over belemmerende overtuigingen en onderliggende angsten

05-04-2022 kennismakers |ijsbrekers |5 |10

Line up!

Speels kennismaken

De Oversteek

Indoor teambuildings-oefening

05-04-2022 10

Hou elkaar in de gaten

Concentratie oefening. Luisteren en kijken, initiatief nemen of volgen

29-07-2022 kennismakers |5

Stel je voor aan de hand van je hand

Mensen vertellen over zichzelf m.b.v. hun vingers

Wat Maakt Jou Uniek?

Mensen prikkelen iets van zichzelf te laten zien.

22-07-2024 starters |lsd |vraagtechniek |10

Ik heb een Hobby

Vraagtechniek oefening. Luisteren, samenvatten, doorvragen.

Interpretaties? Indrukken?

Je eerste indruk onderzoeken; over aannames en het verschil tussen waarnemen en interpreteren

Het M&M-spel

Groepsdynamica spel met 3 teams

08-08-2022 lsd |vraagtechniek |15

Neutraal Bevragen

Iemand bevragen zonder je eigen mening te ventileren.

IPIE III Schakelen met IPIE

Schakelen tussen Inhoud, Procedure, Interactie en Emotie

IPIE IV Schakelen met IPIE

Schakelen tussen de communicatie-niveaus

Als Gesloten Vragen Niet Werken

Hilarische oefening die je dwingt open vragen te stellen

05-04-2022 assertiviteit |20

Assertiviteit

Het Assertiviteitsmodel demonstreren

11-04-2022 leiding-geven |10

Skill Will Matrix

Vier stijlen van leidinggeven ontdekken en uitproberen

Chinese Buiging

Fysieke en mentale aspecten van presenteren

Contact Maken

Ben je in of uit contact? De acteur maakt het zichtbaar

IPIE II Communicatie-niveaus

Schakelen tussen Inhoud, Procedure, Interactie en Emotie

IPIE-Bingo

Kennismaken met de communicatie-niveaus

Je kunt meer dan je denkt

Bewustwording: je kunt meer dan je denkt.

Leiden & Volgen I

Al dansend voelen of je liever leidt of volgt

Drie op een Rij

Grenzen stellen en je wil uitspreken

Complimentenkwartet

Speels afsluiten met complimenten

Complimentenstoel

Geven en ontvangen van complimenten

Aandacht & Luisteren

Het belang van echt luisteren ervaren

De Heliumstick

Indoor teambuildings-oefening, aka de Meetlat.

28-07-2022 spanning |improviseren |60

Spannende Situaties

Inspelen op onverwachte situaties, net als in het echte leven

De Kat is Dood

Contact maken in 6 stappen

26-07-2022 focus |5

Je kunt meer dan je denkt III

Bewustwording: de kracht van aandacht

Spanningscontrole

Spanning herkennen en reguleren

De Linker Kolom

Procesinterventie: "Mijn linker kolom loopt nu even heel erg vol!"

Uit de Comfortzone!

Oefenen met gedrag dat ver afligt van je natuurlijke stijl

Schep Eens Op

Flink je eigen loftrompet steken

05-04-2022 kernkwadrant |kwaliteiten |15

Kernkwadrant

Oefenen met je uitdaging

LSD voor Gevorderden

LSD voor gevorderden: maak de ander blij.

26-07-2022 afsluiters |15 |20

De Afscheidsbrief

Kijk eens met andere ogen naar jezelf

05-04-2022 dilemma |mindfullness |10

Pantoum

Snel tot de kern komen mbt een persoonlijk thema

Vertrouw jij mij?

Oefening over vertrouwen in samenwerking

Als jij een Puntje Puntje was...

Speels zeggen wat je van elkaar denkt

Gevoelsreflecties

Hoe geef je een rake gevoelsreflectie? Deze techniek wordt o.a.gebruikt in Motiverende Gespreksvoering

11-04-2022 20

Wondervraag

Met verbeeldingskracht voorbij een probleemsituatie kijken; zicht krijgen op een gewenste toekomst

Van Overtuigen naar Verkennen

Hoe verander je een discussie over standpunten in een gesprek over belangen. Eerst jij, dan ik, dan samen.

Het Aanbelspel

Aansluiten bij de emotie van de ander

De Emotiecarrousel

Emoties herkennen en benoemen, uit de inhoud blijven

30-06-2023 feedback |15

Feedback Ladder

4-G inslijpen

05-04-2022 aansluiten |aannames |10

Referentiekader

Aansluiten bij de belevingswereld van de ander.

Feedback Verkennen II

Modelverkenner; uitspreken of vermijden?

Samenvatten: Globaal of Precies

Samenvatten om te stimuleren of om te remmen

Out of the Box Denken

Drie breinbrekers om out of the box denken te stimuleren

28-07-2022 teambuilding |samenwerken |15

De Smeltende IJsschots

Actieve, fysieke samenwerkingsoefening

Kwaliteitenfeestje

Inventariseer de kwaliteiten in je team

Leiden & Volgen II

Leid je, volg je, of werk je samen?

Teamwaarden

Systemische werkvorm waarin een team zijn waarden verkent

Leiden & Volgen III

Leiden en volgen middels fysiek contact

Land van Omgekeerd

Alleen maar Open Vragen stellen

De File

Samenwerkingsoefening; teambuilding; breinbreker

05-04-2022 10

De Klap

Ritmisch de klap doorgeven

08-08-2022 kennismakers |10

Alle Ballen Verzamelen

Energiek kennismaken. Saamhorigheidsgevoel kweken.

08-08-2022 kennismakers |ijsbrekers |10

Wat Delen We?

Kennismaker. Wedstrijdje overeenkomsten zoeken

05-04-2022 5

Doodskreet

Theatraal sterven

29-07-2022 5

De Vijand

Watch your back!

29-07-2022 5

De Driehoek

Goed opletten!

05-04-2022 5

Kleurentikkertje

Tikkertje, maar dan met kleuren

05-04-2022 5

Knuffeltikkertje

Tikkertje, maar dan met knuffelen

05-04-2022 5

De Paardenrace

Als paarden in galop

08-08-2022 5

Regen Maken

Verstilde concentratie; op een rustige manier energie opwekken

05-04-2022 10

Brainkluts

Maak me gek!

29-07-2022 10

BillyBillyBob

In razend tempo reageren

De Emotiebus

Samen emoties uitbeelden

29-07-2022 10

Fruitmandje

Hilarische stoelendans

05-04-2022 10

De Kluwen

Een kluwen deelnemers haalt zichzelf uit de knoop

De Fotoshoot

Tableaux vivants maken

08-08-2022 10

Figuren Vormen

Samen figuren uitbeelden

05-04-2022 5

Pantomime-estafette

Wedstrijdje uitbeelden

29-07-2022 5

Luister-estafette

Geluiden maken en raden

26-07-2022 5

John Wayne

Vechten als in de film

28-07-2022 5

Massage-estafette

Even elkaar allemaal tegelijk masseren

26-07-2022 focus |observeren |10

De Dirigent

Observatie-spel

05-04-2022 10

Handjeklap

klapwedstrijdje op een tafel

08-08-2022 5

Peter Zegt

Energieke concentratie-wedstrijd

26-07-2022 improviseren |5

Wat ben jij nou aan het doen?

Expres incongruent zijn is moeilijker dan je denkt

05-04-2022 5

Ministry of Silly Walks

Gekker wordt het niet

29-07-2022 ijsbrekers |5

Wiggle Wiggle

Een echte breinbreker

05-04-2022 kennismakers |ijsbrekers |5

Lekker Lastige Leo

Allitereren met je naam

29-07-2022 ijsbrekers |observeren |5

Kleed je om

Spot de verschillen

01-03-2024 kennismakers |ijsbrekers |10

Waar ben jij Geboren?

Waar liggen je roots? En in hoeverre hebben die je gevormd?

05-04-2022 contact-maken |5

Kijken en lopen

Contact maken is moeilijker dan je denkt

De Kring

Opperste concentratie

29-07-2022 5

De Hooligan

Ultra-korte energy boost.

30-06-2023 ijsbrekers |bewustworders |10

Naam-tik-naam-tik

Concentratie-energizer met flink wat Faalplezier

29-07-2022 samenwerken |10

Breekpunt

Energizer om te focussen

09-04-2022 5

Pang

Lekker knallen met z'n allen!

08-08-2022 5

Poisoned Eyes

Als blikken konden doden

05-04-2022 subgroepen |5

Groepjes samenstellen

Op een andere manier subgroepen maken

05-04-2022 speloefening |10

Fake News

Speloefening; lekker uit je comfortzone

08-08-2022 ijsbrekers |focus

Pak die Vinger!

Goed opletten!

26-07-2022 ijsbrekers |samenwerken |5

Van Binnen naar Buiten

Fijne, korte energizer waarbij deelnemers fysiek samenwerken

Ja-tjes vangen

De aanmoedigende kracht van reflecties

Teken mijn Tafel

Ontdekken hoe snel je aannames doet

28-07-2022 focus |samenwerken |10

Verover de Vlag!

Leuke energizer in wedstrijdvorm; goed op elkaar letten!

Wilt u uw Auto Verplaatsen

Verschil tussen waarnemen en interpreteren. Feedbackregels leren toepassen

09-08-2022 5

1-2-3-4

Raak je in de war of blijf je scherp?

Samenwerken

Korte samenwerkingsoefening met wedstrijdelement

Luister en Hoor

Ervaringsopdracht: observeren wat je eigen reacties/impulsen zijn tijdens het luisteren

30-06-2023 feedback |30

Feedback Battle

Teams gaan een wedstrijdje feedback geven aan. Speels en licht competitief.

Kennis VI: Puzzelen

Door met elkaar te puzzelen ontdekken deelnemers alle stappen in een proces of een protocol

Vragen?

Ons team staat voor je klaar!

020-422 1323
UP