Skip to main content

Gevoelsreflecties

Hoe geef je een rake gevoelsreflectie? Deze techniek wordt o.a.gebruikt in Motiverende Gespreksvoering

Hoe

Leg uit waar het bij gevoelsreflecties om draait: in je eigen woorden de gevoelens weergeven die doorklinken in de woorden of de lichaamstaal van de ander. Je benoemt dus het onderliggende gevoel, wat iets heel anders is dan samenvatten.
Voorbeeld: als iemand jou gespannnen vertelt over een aanstaande sollicitatie: "Je ziet er tegenop".
Maak een cirkel van maximaal 6 mensen en ga er zelf tussen zitten. Je doet zelf mee en geeft de ene keer een 'rake' reflectie en de volgende keer een niet-rake, om de anderen te laten ervaren wat dat doet.

A begint en vertelt iets persoonlijks, iets dat hem 'raakt'. Daarna geven alle toehoorders een gevoelsreflectie. Tot slot geeft A aan welke reflectie het best aansluit bij zijn gevoel. Iedereen komt aan de beurt.

Al doende leren deelnemers om de kern uit iemands verhaal te pakken.

Nabespreken op

  • Wanneer is een gevoelsreflectie raak?
  • Wat vraagt het van je om een goede reflectie te geven?

Bron: Toos Bik en Christel Hobbelen, Mediation Trainingsinstituut MTi


Tags bij deze werkvorm:


Vragen?

Ons team staat voor je klaar!

020-422 1323
UP