Skip to main content

Geeltjes

Deelnemers geven elkaar een tip en een top op geeltjes

Hoe

Na een simulatie van deelnemer A, schrijven de observatoren op een geeltje een tip (wat kan beter) en een top (wat ging goed). Plak de geeltjes op een bord en laat A ze allemaal hardop voorlezen. Hij mag toelichting vragen, zowel aan de observatoren als aan de acteur. A leidt dus zijn eigen nabespreking (je grijpt alleen in als hij b.v. geen enkele toelichting vraagt). Na afloop vraag je welke punten van de feedback voor hem het meest relevant zijn.
Tot slot krijgt de cursist de geeltjes mee; een setje persoonlijke feedback formulieren.

Wanneer

 • Bij trainingen waar persoonlijke ontwikkeling een rol speelt.
 • Als feedback geven en ontvangen een leerdoel is.
 • Bij groepen waar de veiligheid verbeterd dient te worden.

Voordelen

 • de deelnemer is zelf verantwoordelijk voor wat hij leert.
 • verhoogt de groepssamenhang

Let op

 • niet geschikt voor onveilige groepen
 • geef vooraf instructie over feedback geven en ontvangen
 • de acteur geeft alleen feedback als de deelnemer daar om vraagt.

Varianten

 • Stimuleer als de trainer de dialoog tussen de deelnemer en de persoon die het geeltje geschreven heeft. Coach de een in het ontvangen van feedback en de ander in het correct geven ervan.
 • Gedurende de dag schrijft iedere deelnemer feedbackpunten op voor anderen, al naargelang hem zaken opvallen. Aan het eind van de training vindt een grote uitwisseling plaats. Wie daar behoefte aan heeft, kan om toelichting vragen.
 • Een variant hierop is om de briefjes per persoon op een flap te plakken, waarna iedereen die kan bekijken.

Bron: anonymus


Tags bij deze werkvorm:

Thema:
Tijd:
Groepsgrootte:
Teams:

Vragen?

Ons team staat voor je klaar!

020-422 1323
UP