Skip to main content

Gedachten en Emoties

Ervaar het effect van gedachten op emoties, spanning en ademhaling

Hoe

Laat de deelnemers hun hartslag meten, maar leg nog niet uit waarom. Dit is de nulmeting. Noteer alle scores op een flap.
Instructie deelnemers: "Doe je ogen dicht. Ik ga zo rondlopen. Als ik je aantik, moet jij straks, niet direct, maar pas als ik het zeg…. (kies 1 van onderstaande opdrachten):

  • zeggen wie van de deelnemers jij het minst sympathiek vindt
  • voor de hele groep een lied zingen
  • een geheim vertellen dat je nog nooit aan anderen hebt verteld

Start de oefening: wacht op stilte, laat ze hun ogen sluiten en loop rond. Tik meerdere mensen aan; voorkom dat zij hun ogen open doen of opstaan!
Stop de oefening: "Doe je ogen maar open". Meestal komt er een flinke ontlading. Deze reacties zijn veelzeggend, maar ga er nog niet op in.
Laat de deelnemers nogmaals hun hartslag meten en vergelijk de scores; vaak zijn er grote verschillen met de nulmeting.
Hiermee is de oefening afgelopen! Kondig direct aan dat niemand naar voren hoeft te komen; ook deze aankondiging levert vaak een flinke reactie op.

Nabespreken op

  • Wat dacht je tijdens de oefening?
  • wat voelde je?
  • relatie tussen gedachten en hartslag
  • relatie tussen gedachten en emoties.

Bron: Peet Hoffmanns


Tags bij deze werkvorm:

Tijd:
Groepsgrootte:
Teams:

Vragen?

Ons team staat voor je klaar!

020-422 1323
UP