Skip to main content

Fins Communiceren

Gespreksvorm waarbij je de ander uit laat praten

Hoe

Tijdens discussies hakken mensen veelal stevig op elkaar in. Leg uit dat als Finnen discussiëren, het lijkt alsof ze een wedstrijdje langzwijgen doen en de stilte oorverdovend is. Nodig de groep uit om ook eens Fins te communiceren.
Laat tweetallen minimaal 5 minuten een gesprek voeren over een heet hangijzer, b.v. ‘Mag een 14-jarig meisje solo de wereld rondzeilen?'
Er is één regel: je mag pas iets zeggen als de ander is uitgesproken en jij daarna vier seconden stilte in acht hebt genomen.

Nabespreken op

  • Hoe ervaar je het mogen uitpraten, het niet mogen onderbreken, die stiltes, etc.?
  • Wat is het effect op het gesprek / de discussie?

Variant

Een wat extremere variant van deze werkvorm is Kapittelen

Bron: Joep Dorren


Tags bij deze werkvorm:

Categorie:
Tijd:
Groepsgrootte:
Teams:

Vragen?

Ons team staat voor je klaar!

020-422 1323
UP