Skip to main content
08-08-2022 nabespreekvormen |5

Feedback in de Hij-vorm

de acteur spreekt in de hij-vorm over het personage.

Hoe

De acteur neemt afstand van het personage (mr. Jansen) dat hij net gespeeld heeft, door in de hij-vorm over hem te praten: "Meneer Jansen vond het leuk om jou te stangen", of: "Deze man was vastbesloten om niet toe te geven".

Wanneer

  • als de acteur in een simulatie een zeer onaangenaam persoon heeft gespeeld, helpt deze vorm de deelnemer(s) om afstand te nemen van de spelsituatie
  • Als het de deelnemer(s) niet lukt om emotioneel afstand te nemen van wat in de simulatie is voorgevallen, wat de nabespreking hindert.

Voordelen

  • De acteur blijft een 'schoon' oefeninstrument voor de deelnemers; er blijft niet iets van het nare personage aan hem 'kleven'
  • Rolverwarring tussen de acteur en het personage wordt opgehelderd.

Valkuil

  • Als de acteur de hij-vorm gebruikt om zich persoonlijk te verontschuldigen voor hetgeen hij in de simulatie heeft gedaan, loopt hij het risico in een volgende rol minder serieus genomen te worden.

Varianten

  • Onderwater informatie; de acteur vertelt welke belangrijke informatie wel bij het personage aanwezig was, maar niet tijdens de simulatie naar voren is gekomen: inhoudelijke zaken, of b.v. beweegredenen van het personage.

Bron: anonymus


Tags bij deze werkvorm:

Categorie:
Tijd:
Groepsgrootte:
Teams:

Vragen?

Ons team staat voor je klaar!

020-422 1323
UP