Skip to main content
30-06-2023 feedback |30

Feedback Battle

Teams gaan een wedstrijdje feedback geven aan. Speels en licht competitief.

Hoe

Deze oefening is wat game-achtig en genereert veel energie en lol. Je kunt hem doen nadat je de feedbackregels behandeld hebt. Door het wedstrijdelement worden deelnemers vaak net wat alerter. Bedenk vooraf een generieke en voor de deelnemers herkenbare feedback casus, zoals: 

  • Je collega houdt zich niet aan het afgesproken werkprotocol. Je hebt het er al een keer over gehad en nu ga je het nogmaals aankaarten. Geef je collega feedback volgens de feedbackregels.
  • Of: Je collega heeft een belangrijk stuk over project X niet gelezen. Je hebt zijn/haar/hun input nodig, maar in de vergadering waarin het stuk op de agenda stond, reageerde je collega laconiek: “Oh, niet aan toegekomen. Sorry”. Geef je collega feedback volgens de feedbackregels.

Maak 3 teams (A, B, C), beschrijf plenair de casus (alle drie de teams doen dus dezelfde casus en weten dat van elkaar) en kondig aan dat ze een wedstrijdje gaan doen met de feedbackregels.

Instructie:

“Bereid in je team deze casus voor: hoe geef je je collega feedback volgens de regels? Jullie hebben 5 minuten voorbereidingstijd (mag ook iets langer zijn). Bepaal ook wie dadelijk het gesprek gaat -of gaan- voeren; dat mag 1 van jullie zijn, jullie mogen het ook met twee of meer doen, desnoods met z'n allen. Ieder team voert het gesprek met de collega; het lot bepaalt de volgorde. Na afloop gaan jullie elkaar scoren: ieder team geeft ieder ander team punten, op een schaal van 1 tot 5. Ook aan zichzelf! Je mag jezelf dus de hoogste scoren geven, maar de scores moeten wel gemotiveerd worden. Indien er geen winnaar uit de bus komt, ben ik als onpartijdige jury degene die de winnaar kiest. Ik zal dan ook motiveren waarom.”

Na de voorbereiding voert ieder team het gesprek met de collega (de acteur, of jijzelf), gedurende maximaal 3 minuten. Als collega ga je niet sterk dwarsliggen: als de feedback helder gegeven wordt, kom je in beweging. Als de feedback wel volgens de regels, maar aanvallend gegeven wordt, zeg daar dan iets van ("Nou, je doet wel boos, zeg"), maar laat het niet escaleren. 
Na ieder gesprek geven de teams elkaar punten. De acteur scoort ook ieder team. Iedereen houdt de scores voor zich. 
Nadat alle drie de teams geweest zijn, krijgen ze nog een paar minuten om hun definitieve scores te bedenken en te motiveren: waarom kreeg één team een 3 en een ander team een 4?

Scores

Haal plenair de scores op (eerst zonder onderbouwing); noteer ze op een flipover. Iedere team kan dus maximaal 15 punten winnen. Laat de teams vervolgens hun scores kort onderbouwen. Als er een winnaar is, krijgen ze applaus. Bij een gelijkspel geeft de acteur de doorslag met zijn (onderbouwde) score.
 

Tip

Je kunt na de eerste scoringsronde een bonuspunt (laten) geven: bijvoorbeeld omdat een team minder tijd nodig had, mooi samenwerkte, of omdat ze een prachtige openingszin hadden.
 

Bron: Saskia Rinsma


Tags bij deze werkvorm:

Thema:
Tijd:
Groepsgrootte:
Teams:

Vragen?

Ons team staat voor je klaar!

020-422 1323
UP