Skip to main content

Elevator Pitch

Presenteren van jezelf en/of je organisatie. De eerste indruk. Het effect van innerlijke overtuigingen (tweede variant).

Hoe

Markeer een lift op de vloer; de acteur neemt erin plaats. Leg uit: “Als je dadelijk de lift betreedt, staat daar meneer De Jong, de klant waar je al weken achteraan belt! Jullie kennen elkaar niet, maar je wilt graag een afspraak met hem maken. Je hebt 1 minuut tot de twintigste verdieping. Hoe pak je dat aan?”

Alle cursisten gaan achter elkaar. Zodra een cursist de lift betreedt, gaat de tijd in. De acteur stelt zich neutraal op en reageert op wat er op hem afkomt. Roep na precies 1 minuut “Ping”: meneer de Jong verlaat de lift en jij interviewt hem kort met vragen als:

  • hoe kwam deze persoon op u over; wat voor indruk maakte hij?
  • wat sprong er het meest uit; is uw interesse gewekt?
  • laat u hem een afspraak met u maken?

Pas als iedereen geweest is, betrek je de groep in de plenaire nabespreking.

Nabespreken op

  • Wat werkt wel, wat niet?
  • Wat vraagt dit van je (let op eventuele belemmerende gedachten)?
  • Je hebt van meneer De Jong te horen gekregen welke indruk je wekte. Herken je dat, is dat hoe je over wilt komen?

Uit de nabespreking kan de vraag naar voren komen of je kunt sturen in hoe je over komt. Ja, dat kan en om dat te laten ervaren, doe je de oefening nogmaals, maar nu geef je de deelnemers de opdracht om een duidelijke keuze te maken in hoe ze willen overkomen.

Bron: Ruud van Andel e.a.


Tags bij deze werkvorm:


Vragen?

Ons team staat voor je klaar!

020-422 1323
UP