Skip to main content

De Wasstraat

Subgroepjes gaan op tempo langs verschillende soorten gedrag.

Hoe

Maak net zoveel subgroepen als er acteurs zijn. De subgroepen gaan ‘door de wasstraat’, oftewel langs verschillende kamers. Ze betreden elke kamer met dezelfde opdracht, b.v. “Geef die opdracht terug aan je manager”, maar in elke kamer stuiten ze op een ander type baas en dus ander gedrag. B.v. in kamer 1 een dominante baas, in kamer 2 een afstandelijke, in kamer 3 een emotionele, enz.
In iedere kamer speelt een ander lid van de subgroep. Ieder rondje duurt maximaal 8 minuten; 5 spel en 3 nabespreken, waarbij het vooral aan de deelnemers is om elkaar feedback te geven.

Wanneer

  • Als deelnemers moeten kennismaken en oefenen met verschillende klanttypen, gedragssoorten, teamrollen, etc.

Voordelen

  • deelnemers leren veel over de types èn zichzelf.
  • Goed voor de samenwerking.
  • Creëert veel energie.
  • Het zelflerend vermogen van deelnemers wordt gestimuleerd.

Let op

  • Als trainers meespelen, ligt het voor de hand om hen rollen te laten spelen die het dichtst bij henzelf liggen.

Variant

  • Stel de subgroepen ook eens zo homogeen mogelijk samen: alle dominante deelnemers bij elkaar, alle ‘groenen’, alle ‘planten’ enzovoort. Dat levert scherpe, soms hilarische inzichten op: “Ja, natuurlijk vinden wij zo’n manager verschrikkelijk; wij zijn blauw en hij is rood!”

Bron: Hugo Vos
 

Bron: anonymus


Tags bij deze werkvorm:

Tijd:
Groepsgrootte:
Teams:

Vragen?

Ons team staat voor je klaar!

020-422 1323
UP