Skip to main content
05-04-2022

De Roos van Leary IV

Modelverkenner: spelen met kwadranten en voorkeursstijlen

Hoe

Zet met tape het kruis van de Roos op de grond, met aan de uiteinden de letters Boven, Samen, Onder en Tegen.

Twee deelnemers (A, B) staan vóór de Roos (dus niet erin!) Ze zijn huisgenoten: A wil dat B voortaan het dopje op de tandpasta doet, B vindt dat geneuzel. Ze moeten er samen uitkomen. Leg uit dat ze het conflict niet mogen vermijden middels "slimme oplossingen" als ieder een eigen tube o.i.d. 

Deelnemers C en D kijken extra goed naar A en B want zij mogen hen zo dadelijk naspelen in de Roos. Laat de andere deelnemers opschrijven wat zij A en B zien/horen doen: waar plaatsen zij het gedrag van A en dat van B in het kwadrant?

Stap 1:

Leg het gesprek stil direct nadat A en B allebei hun eerste zin hebben gezegd en vraag aan de observatoren: "Hoe steken ze hem in, vooral ook non-verbaal?" Bespreek dit kort. A kan best denken dat hij Boven-Samen is gestart, maar wellicht heeft B hem als Boven-Tegen ervaren en daardoor Onder-Tegen terug gegeven; het is immers niet de intentie die bepaalt in welk kwadrant je zit, het gaat om hoe de ander jouw gedrag interpreteert.

Stap 2:

A en B starten nogmaals het gesprek. Laat dit even duren. A en B zullen vanzelf meer Boven of Onder gedrag gaan vertonen en meer Tegen of Samen gedrag: bewust of onbewust zullen ze schuiven op de assen, simpelweg omdat ze elkaar willen beïnvloeden. Nadat je een paar van dit soort verschuivingen hebt gezien, stop je het gesprek.

Stap 3:

C en D spelen A en B na in de Roos: C gaat daar in de Roos staan waar hij denkt dat A staat, D waar B staat. A en B kijken toe.

Stap 4:

Leg het spel stil en bespreek na:

  • vraag C en D waarom ze staan waar ze staan: wat hebben ze A en B zien doen?
  • is dat gedrag meer Boven of Onder?
  • is het meer Tegen of Samen?
  • hoe kijken de observatoren daar tegenaan?
  • hoe zien A en B dat zelf?
  • zou ander gedrag nu effectiever zijn? Zo ja, welk, en in welk kwadrant past dat?

Stap 5:

A en B kiezen positie in de Roos (daar waar ze willen staan) en pakken het gesprek van daaruit weer op. Laat het gesprek even verder gaan en zie wat de tips opleveren. Bespreek na.
Als de spelers snel consensus bereiken, of qua stijl dicht bij elkaar liggen, kun je het gesprek meer pit geven door 1 speler te vervangen door een deelnemer die van nature een duidelijk andere voorkeursstijl heeft: wat doet dat met het gesprek?

Variant

Je kunt dit spel ook met 3 spelers en 3 representanten doen.

Bron: anonymus


Tags bij deze werkvorm:


Vragen?

Ons team staat voor je klaar!

020-422 1323
UP