Skip to main content

De Roos van Leary I

Modelverkenner: verbale en non-verbale kenmerken van de kwadranten

Hoe

Zet met tape het kruis van de Roos op de vloer, met aan de uiteinden de letters Boven, Samen, Onder en Tegen. Leg uit dat je zo een aantal scènes met de acteur gaat spelen en vraag de deelnemers om vooral op de acteur te letten.
Je speelt vier keer dezelfde scène, b.v. één waarin je de acteur vraagt om de notulen voor de volgende vergadering te maken. Jij staat buiten het kruis, de acteur neemt bij elke scène plaats in een ander kwadrant. Het gedrag dat hij in elk kwadrant laat zien, moet zowel verbaal als non-verbaal, ondubbelzinnig bij dat kwadrant passen. De scènes duren kort. Tijdens het spel reageer je neutraal op wat de acteur doet; reageer dus niet te sterk op het gedrag van de acteur. Het gaat hier immers nog niet om de interactie.
Na elke scène vraag je de groep wat de acteur deed. Noteer op een flap, in het betreffende kwadrant van de Roos, alle concrete waarnemingen (gebaren, tekst, mimiek, houding, intonatie).
De acteur blijft steeds ‘in character’ in het kwadrant staan en reageert af en toe vanuit z’n rol, zodat de deelnemers nog een beetje kunnen ‘spieken’. Ga zo door alle kwadranten van de Roos.
Na afloop, na 4 scènes dus, staan er op de flap concrete gedragskenmerken van de vier kwadranten. Ga hierover met de deelnemers in gesprek en verbind e.e.a. met theorie omtrent de Roos.

Leestip

Beïnvloed anderen, begin bij jezelf. Over gedrag en de Roos van Leary. Bert van Dijk, Thema, 2007.

Bron: anonymus


Tags bij deze werkvorm:

Categorie:

Vragen?

Ons team staat voor je klaar!

020-422 1323
UP