Skip to main content
05-04-2022 tempoversnellers |5

De Roddel

De acteur roddelt met de deelnemer

Hoe

Deze werkvorm zet je in als een deelnemer (A) in een rollenspel om de hete brei heen blijft draaien. Stel dat hij zijn collega Jan feedback wil geven, maar dat heel indirect doet of alsmaar uitstelt. Zet de simulatie stil en vraag A om het eens met zijn beste vriend over die collega te hebben: “Vertel hem maar wat je van die Jan vindt. En die vriend zit trouwens naast je" - dat is dus ook de acteur.
De acteur stapt direct in de rol van vriend en begint te roddelen: “Zeg, die Jan ... wat is dat er voor één?” De acteur vraagt lekker door en stimuleert A om eens ongezouten te spuien wat hem dwarszit. Als A daar wat over verteld heeft, vraag je hem om dat precies zo tegen Jan te zeggen. De acteur staat op, loopt een rondje om zijn stoel en zegt ondertussen dat hij, zodra hij zit, weer Jan is en klaar om feedback te ontvangen: “Hallo, jij wilde iets tegen mij zeggen?”
De kans is groot dat A nu wel ter zake komt.

Wanneer

  • Als een deelnemer ontwijkend gedrag vertoont, b.v. in een gesprek waarin hij een ander feedback wil geven, aanspreken of confronteren.
  • Als een deelnemer erg voorzichtig is en maar niet ter zake komt.

Voordelen

  • wat onuitgesproken was, komt op tafel te liggen
  • levert een prachtig nabespreekpunt op: wat belette je om dit direct te zeggen?
  • Het verzet de zinnen; er kan gelachen worden.

Let op

  • Het moet snel gaan: de deelnemer moet zonder nadenken met de acteur mee gaan roddelen.
  • Als de deelnemer in de herkansing in eerste instantie wat doorslaat, moet de acteur daar niet te sterk op reageren. Hij negeert de toon en reageert alleen op de inhoud: “Dus jij vindt dat ik jou te weinig ruimte geef?” Laat de herkansing niet te lang duren; het gaat er vooral om dat je beloont dat de deelnemer ter zake is gekomen .

Bron: Marjolein van der Vlies


Tags bij deze werkvorm:

Categorie:
Tijd:
Groepsgrootte:
Teams:

Vragen?

Ons team staat voor je klaar!

020-422 1323
UP