Skip to main content

De Oversteek

Indoor teambuildings-oefening

Hoe

Zet met tape twee evenwijdige strepen op de vloer, op een afstand van 3 tot 4 meter. Dat zijn de ‘oevers' van de rivier. Zet eventueel de camera aan.
Het team (of de helft ervan) staat naast elkaar langs één van de oevers. Leg uit dat ze samen moeten oversteken, waarbij ze maar een beperkt aantal voeten mogen gebruiken. Bij 8 teamleden: “Ik zie 16 voeten, jullie mogen met maar 14 voeten oversteken”. Nadat ze overgestoken zijn, moeten ze weer terug, maar nu met b.v. nog maar 12 voeten. En ze moeten daarbij een andere methode gebruiken! Dit laatste vertel je dus pas na de eerste keer.
Zo laat je ze heen en weer gaan -met steeds minder voeten en op steeds een andere manier- tot ze uiteindelijk zonder voeten de overkant moeten zien te halen.
 

Nabespreken op:

(gebruik eventueel videobeelden)
Wat zie je gebeuren
Wie neemt de leiding
Wat zijn de andere rollen
Hoe gaat de besluitvorming
Gaat dat in de praktijk ook zo binnen jullie team
Wat kan er anders, c.q. wat zijn gevolgen/effecten voor de praktijk

Variant

Maak twee groepen (A en B). A doet de oefening, B observeert. Ieder lid van A krijgt een 'buddy': een lid van B die hem observeert. Laat alle B's dingen opschrijven over hun buddy. Na afloop bespreek je de oefening na op dezelfde punten als boven (zij het wat korter) én vraag je de observatoren om iets terug te geven aan hun buddy. Dit kan plenair, het kan ook in tweetallen. Hiermee wordt het deels een feedback oefening.
Vervolgens is groep B aan de beurt, waarbij A observeert. De kans is groot dat groep B binnen de kortste keren in dezelfde processen belandt als groep A.

Bron: Jacobien Hoefnagels


Tags bij deze werkvorm:

Categorie:
Tijd:
Groepsgrootte:
Teams:

Vragen?

Ons team staat voor je klaar!

020-422 1323
UP