Skip to main content

De Onderzoeksjournalist

Hoe goed ken je eigenlijk je collega's? Wat weet je, wat denk je te weten? Met deze werkvorm leer je ze (nog) beter kennen.

Hoe

Er moet zgn. een speech komen voor je collega, de reden hiervoor kan velerlei zijn: een naderend jubileum, vertrek bij de organisatie, pensionering, etc. De feiten over het werk zijn prima uit het personeelsdossier te halen, maar ieder van ons is meer dan zijn werk. Wat weet je eigenlijk over het privéleven, de hobby’s of bijzondere gebeurtenissen van je collega? Je leidinggevende heeft jou gevraagd om input over deze zaken zodat zij deze kan verwerken in de speech.

Instructie deelnemers:

  • Je krijgt zo een pen en een notitieboekje met daarin de naam van een collega -die hier uiteraard niets van mag weten!!!! Je mag met iedereen in gesprek, behalve die collega.
  • Verzamel zo veel mogelijk niet werk gerelateerde feiten, gebeurtenissen of anekdotes.
  • Het gaat om input die tijdens de speech met veel mensen wordt gedeeld, dus vraag je af of dat wat je verzamelt voor betrokkene ook nog leuk is om te horen: grappige vergissingen en feiten zijn okay, gênante of nare feiten horen in deze speech niet thuis.
  • Ga in gesprek met collega’s die jouw ‘slachtoffer’ kennen. En check bij hen ook even wat jij zelf al denkt te weten, het gaat immers over feiten, niet om ‘geroddel’.
  • Wie is de beste onderzoeksjournalist en weet de meeste feiten te verzamelen?
  • Je hebt 20 minuten / de hele ochtend / de hele dag om de opdracht uit te voeren

Aanpak

Je kunt de opdracht in één keer in bv 20 minuten laten uitvoeren, maar je kunt ze ook vragen om het gedurende de hele dag tussendoor te doen, of tijdens de lunch, zodat deelnemers regelmatig van plek wisselen. Stimuleer deelnemers om met meerdere mensen in gesprek te gaan.

Uitwisselen

Aan het eind van de afgesproken tijd geeft iedere journalist zijn boekje aan degene van wie hij de informatie verzameld heeft. Iedereen krijgt dus zijn eigen boekje checkt of eea klopt: de namen van de kinderen en de hond, kloppen de hobby’s, etc? Iedereen telt het aantal goede feiten / waargebeurde anekdotes.
Afhankelijk van de groepsgrootte kun je er voor kiezen daar iets uit voor te laten lezen, of iedereen bv 1 item in zijn boekje te laten noemen dat opvalt; dat mag ook iets zijn dat gemist wordt.
Je kunt eventueel voor de collega met de hoogte score een award / certificaat maken.
Het gaat bij deze werkvorm natuurlijk helemaal niet om de winst, maar om elkaar op een ontspannen wijze (nog) beter te leren kennen.

Bron: Harma Beens


Tags bij deze werkvorm:

Categorie:
Tijd:
Groepsgrootte:
Teams:

Vragen?

Ons team staat voor je klaar!

020-422 1323
UP