Skip to main content

De Onderzoeksjournalist

Hoe goed ken jij je collega's eigenlijk? Met deze werkvorm leer je ze (nog) beter kennen.

Hoe

Stel je voor: er moet een speech komen over één van je collega's, bijvoorbeeld vanwege een naderend jubileum, vertrek bij de organisatie, pensionering, etc. De feiten over het werk zijn prima uit het personeelsdossier te halen, maar ieder van ons is meer dan zijn werk. Wat weet je eigenlijk over het privéleven, de hobby’s of bijzondere gebeurtenissen van je collega? Je leidinggevende heeft jou gevraagd om input over deze zaken aan te leveren, zodat zij deze kan verwerken in de speech.

Instructie deelnemers:
  • Je krijgt zo een pen en een notitieboekje met daarin de naam van een collega -die hier uiteraard niets van mag weten! Je mag met iedereen in gesprek, behalve die collega.
  • Verzamel zo veel mogelijk niet-werkgerelateerde feiten, gebeurtenissen of anekdotes.
  • Het gaat om input die tijdens de speech met veel mensen wordt gedeeld, dus vraag je af of dat wat je verzamelt voor betrokkene ook fijn is om te horen: grappige vergissingen en feiten zijn okay, gênante of nare feiten horen in deze speech niet thuis.
  • Ga in gesprek met collega’s die jouw ‘slachtoffer’ kennen. En check bij hen ook even wat jij zelf al denkt te weten, het gaat immers over feiten, niet om ‘geroddel’.
  • Wie is de beste onderzoeksjournalist en weet de meeste feiten te verzamelen?
  • Je hebt 20 minuten om aan je informatie te komen.

Aanpak

Je kunt de opdracht in één keer in bv 20 minuten laten uitvoeren, maar je kunt ze ook vragen om het gedurende de hele dag tussendoor te doen, of tijdens de lunch, zodat deelnemers regelmatig van plek wisselen. Stimuleer deelnemers om met meerdere mensen in gesprek te gaan.

Uitwisselen

Aan het eind van de afgesproken tijd geeft iedere journalist zijn boekje aan degene over wie hij informatie verzameld heeft. Iedereen krijgt dus zijn eigen boekje en checkt vervolgens of de informatie klopt: de namen van de kinderen en de hond, de hobby’s, etc? Iedereen telt het aantal goede feiten en/of waargebeurde anekdotes.
Afhankelijk van de groepsgrootte kun je er voor kiezen daar iets uit voor te laten lezen, of iedereen bv 1 item uit zijn boekje te laten noemen dat opvalt.
Je kunt eventueel voor de collega met de hoogte score een award / certificaat maken.
Het gaat bij deze werkvorm natuurlijk helemaal niet om de winst, maar om elkaar op een ontspannen wijze (nog) beter te leren kennen.

Bron: Harma Beens


Tags bij deze werkvorm:

Categorie:
Tijd:
Groepsgrootte:
Teams:

Vragen?

Ons team staat voor je klaar!

020-422 1323
UP