Skip to main content
29-07-2022 kwaliteiten |presenteren |30

Authenticiteit

Feedback gaat altijd ook over jezelf

Hoe

Alle deelnemers bereiden een presentatie van 1 minuut voor over een kul-onderwerp, als 'de smaak van een theedoek', '2 lantarenpalen', 'de geschiedenis van een schoenveter', etc.

Stap 1

Start de presentaties; timer erbij en zorg dat het tempo hoog ligt. Alle deelnemers schrijven op één vel papier voor iedere presentator 2 dingen op: de naam van de presentator met daarachter één kwalificatie, liefst in één woord. Dit moet een interpretatie zijn, dus niet: 'goed spreektempo', of 'helder verhaal', maar woorden als: 'enthousiast', 'gedragen' of 'lief'.  Aan het eind staan dus op ieder vel een lijst met namen met achter iedere naam 1 kenmerk. Er komt dus iets te staan als: 'Pim: geestig'; 'Jos: gevoelig'; 'Mirjam: power', enz.

Stap 2

Laat de deelnemers op hun lijst de namen doorstrepen. Ze houden dus een lijst met kenmerken over: 'geestig; gevoelig; power'; enz.  Iedere deelnemer leest hardop voor wat er op z’n vel staat, maar met 1 toevoeging voor ieder kenmerk: 'Ik ben', of 'Ik heb'. Dus: 'Ik ben geestig'; 'ik ben gevoelig'; 'ik heb power', etc. Vraag iedere deelnemer in hoeverre hij het eens is met wat hij net heeft voorgelezen en of er dingen bij staan die niet kloppen. Bij die laatste vraag je of dat kwaliteiten zijn die hij zou willen hebben? Meestal is het antwoord 'ja'. Daarna kun je op 2 manieren verder:

Stap 3

1) De groep beoordeelt ieders lijstje. Soms blijkt dat iemand zichzelf niet geestig vindt, terwijl anderen dat wel vinden. Of ze bevestigen dat iemand die kwaliteit nog mag ontwikkelen en geven tips.
2) Vraag deelnemers wat ze nodig hebben om die kwaliteiten te ontwikkelen. Onderzoek de haalbaarheid en maak er smart doelstellingen van.

Nabespreken op

Als je naar een ander kijkt, kijk je ook naar jezelf: je herkent in de ander kwaliteiten die je zelf hebt of zou willen hebben. Door anderen iets terug te geven en daarna de woorden aan jezelf toe te kennen, ontdek je wat je kwaliteiten zijn en welke kwaliteiten je waardevol vindt, ook al denk je er nog niet over te beschikken.

Bron: Annemieke van den Heuvel


Tags bij deze werkvorm:

Tijd:
Groepsgrootte:
Teams:

Vragen?

Ons team staat voor je klaar!

020-422 1323
UP