Skip to main content

Als Gesloten Vragen Niet Werken

Hilarische oefening die je dwingt open vragen te stellen

Hoe

Maak tweetallen (A, B). Iedere deelnemer neemt z'n eigen hobby in gedachten (bij speelse groepen die in zijn voor iets mafs kun je ze vragen om een bizarre hobby te bedenken, zoals ‘mollen meppenl', 'gratis in 5-sterren hotels slapen' of 'laminaat likken'). 
Instructie deelnemers: “A noemt zijn hobby en B gaat daar vragen over stellen: probeer er zoveel mogelijk over te weten te komen. Er is één belangrijke regel: op iedere gesloten vraag antwoordt A met 'Nee!', ook als het antwoord eigenlijk 'Ja' is! Dus als B vraagt: ‘Is jouw hobby mollen meppen?!’, zegt A 'Nee!', ook al is dat dus wel je hobby. Vervolgens moet B proberen zijn vraag open te maken". Doe dit eerst even voor met een vrijwilliger en zorg dat als iemand een gesloten vraag stelt, de ander met veel bombarie en nadruk 'NEE!' zegt, dat vergroot de lol. 
Loop rond en bewaak dat de A's 'Nee' zeggen bij een gesloten vraag; dat vergeten ze vaak. Stimuleer de B's om in zo'n geval de vraag open te maken. Na een paar minuten wisselen A en B van rol.

Als het goed gaat, kun je de vragenstellers stimuleren om af en toe opzettelijk een gesloten vraag te stellen, zodat degene die antwoordt ook goed moet opletten. De oefening werkt het leukst als je veel "Nee!" hoort roepen. 

Als ze het eenmaal doorhebben, is dit een hilarische oefening om te doen. En het maakt niet alleen de vragensteller, maar ook degene die bevraagd wordt, zeer alert op open en gesloten vragen.

Zakelijke Variant

Als je de deelnemers liever over een werk-gerelateerd onderwerp laat praten, laat ze dan een succesverhaal kiezen, zoals een geslaagd project, een flitsende presentatie of een promotie.

Bron: anonymus


Tags bij deze werkvorm:

Tijd:
Groepsgrootte:
Teams:

Vragen?

Ons team staat voor je klaar!

020-422 1323
UP