Skip to main content

Allemaal Tegelijk Oefenen

Alle cursisten oefenen tegelijk, in tweetallen.

Hoe

Maak tweetallen (A,B) en zet ze óf in 2 rijen tegenover elkaar (iedere A tegenover zijn eigen B), óf verspreid ze door de ruimte. Geef ze allemaal dezelfde opdracht, bv in een feedbacktraining: “Geef een collega die 3 keer achter elkaar te laat op het werkoverleg is verschenen, feedback en hanteer daarbij de regels die we behandeld hebben. De A’s beginnen, ze hebben er 45 seconden voor. B zegt niets, maar luistert of A de feedbackregels toepast. Als A klaar is, mag B”.
Geef het startteken en laat ze oefenen. Bespreek kort na en geef, indien nodig, extra instructie (ook kort). Herhaal deze rondjes totdat iedereen de techniek in de vingers heeft.
Neem zelf wat afstand; de kracht van de vorm is dat iedereen vrijuit kan oefenen met de techniek.

Wanneer

  • Om alle cursisten een vaardigheid of gesprekstechniek te laten oefenen.
  • Als voorbereiding op het oefenen met de acteur
  • Zeer geschikt aan het begin van een training, maar ook later als bv blijkt dat deelnemers moeite hebben met een bepaalde (deel)vaardigheid.

Voordelen

  • Ideaal om deelnemers snel en meermalen met een (deel)vaardigheid te laten oefenen.
  • Laagdrempelig en veilig. Niemand staat in het middelpunt.
  • Creëert lol en energie.
  • Creëert een sfeer van verbondenheid.
  • Deelnemers leren met en van elkaar.

Let op

Benadruk tijdens de instructie dat de tegenspeler niet teveel tegengas geeft: de ander moet de kans hebben om de techniek op zijn eigen manier en tempo toe te passen.

Bron: Lisette van Oosterhout


Tags bij deze werkvorm:

Tijd:
Groepsgrootte:
Teams:

Vragen?

Ons team staat voor je klaar!

020-422 1323
UP