Skip to main content
08-08-2022 teambuilding |20

Afrikaans Communiceren

Afrikaanse overlegvorm: iedereen doet zijn zegje, het stamhoofd beslist

Hoe

De groep (de 'stam') moet beslissen over een belangrijk onderwerp, b.v. ‘Krijgen we dit jaar een bonus’, of: ‘Wat wordt onze strategie'? Eerst kiezen ze een 'stamhoofd'. Zorg dat dit weloverwogen gebeurt, want het hoofd neemt uiteindelijk het definitieve besluit.
Het hoofd legt de vraag één voor één voor aan alle leden van de groep. Iedereen mag volledig uitpraten, zonder interrupties. Het stamhoofd vraagt alleen: "Heb je alles gezegd" en/of "Wil je hier nog meer over zeggen"? 
Nadat iedereen gesproken heeft, neemt het stamhoofd een besluit. Hij motiveert zijn besluit niet. De groep gaat niet in discussie, maar accepteert het besluit.

Nabespreken op

  • Wat merk je?
  • Hoe ervaar je de rust, het mogen uitpraten, het niet mogen onderbreken, enz.?
  • Hoe is het om het besluit niet aan te mogen vechten?

Bron: Paul Devilee


Tags bij deze werkvorm:

Categorie:
Tijd:
Groepsgrootte:
Teams:

Vragen?

Ons team staat voor je klaar!

020-422 1323
UP