Skip to main content
05-04-2022 nabespreekvormen |10

Acteur en deelnemer wisselen van rol

De acteur houdt de deelnemer een spiegel voor

Hoe

Als een deelnemer (A) ergens een blinde vlek voor heeft, of steeds op hetzelfde punt vastloopt, kun je midden in een simulatie de zaak stop zetten en hem vragen om met de acteur van stoel te wisselen: “A, jij doet wat de acteur deed; acteur, jij doet wat A deed”. De acteur doet verbaal en non-verbaal het gedrag van A na, waardoor deze naar zichzelf kijkt en hopelijk ervaart wat het effect van zijn gedrag is. Zet na een paar minuten de simulatie stil en vraag A wat hij de acteur zag doen en hoe hij dat ervaarde.

Wanneer

  • Als een deelnemer een blinde vlek heeft.
  • Als een deelnemer steeds op hetzelfde vastloopt.

Voordelen

  • Eye-opener; een directe vorm van (zelf)reflectie.
  • Tijdwinst; in 1 keer wordt duidelijk waarover anders lang gepraat wordt.
  • De deelnemer ervaart wat zijn gedrag oproept

Let op

  • Het wisselen van rollen moet snel gaan, zonder al te veel uitleg, want anders is het 'momentum' voorbij. Leg de simulatie stil en vraag ze direct om elkaars rollen over te nemen.

Valkuil

  • De acteur moet het gedrag van de deelnemer goed treffen, zonder er een karikatuur van te maken, want dan kan de deelnemer zich belachelijk gemaakt voelen en afhaken.

Bron: anonymus


Tags bij deze werkvorm:

Categorie:
Tijd:
Groepsgrootte:
Teams:

Vragen?

Ons team staat voor je klaar!

020-422 1323
UP