Skip to main content
11-04-2022 bewustworders |focus

Aandachtsoefening

Bewustworder: multi-tasken kan niet

Hoe

Teken op een flap een tabel met 3 kolommen, met boven de kolommen de woorden 'Cijfers', 'Letters', 'Romeinse Cijfers'. (Of gebruik onze behulpzame tabel).
Instructie deelnemers: "In de eerste kolom zet je de cijfers 1 t/m 10; in de tweede kolom de letters A t/m J, en in de derde kolom de Romeinse cijfers I t/m X. (Als ze de Romeinse cijfers niet kennen, laat ze dan de tafel van 7 invullen)

Ronde 1: verticaal

Instructie: "Vul de 3 klommen zo snel mogelijk van boven naar beneden in: eerst de linker kolom, dan de middelste en dan de rechter. Time het zelf met je telefoon".

Ronde 2: horizontaal

Instructie: "Vul de 3 rijen nu zo snel mogelijk horizontaal in: eerst 1, A, I, dan 2, B, II, dan 3, C, III, etc. Time het wederom zelf."

Ronde 1 gaat bij iedereen veel sneller.

Nabespreking:

Wat is het verschil? Vraag de deelnemers waar dat aan ligt.
Het heeft met aandacht en focus te maken: in ronde 1 doe je steeds 1 ding volledig, in ronde 2 moet je voortdurend switchen tussen aandachtsgebieden: multi-tasken. En dat kost tijd.

Conclusie

Laat deelnemers nadenken over wat dit betekent voor hun werk; hoe vaak werken ze met volledige aandacht aan 1 taak?

Bron: Annemieke Vellema


Tags bij deze werkvorm:

Categorie:
Thema:
Teams:
Energizer:

Vragen?

Ons team staat voor je klaar!

020-422 1323
UP