Skip to main content
12-09-2023 bewustworders |focus

Aandachtsoefening

Bewustworder: multi-tasken kan niet

Hoe

Teken op een flap een tabel met 3 kolommen, met boven de kolommen de woorden 'Cijfers', 'Letters', 'Romeinse Cijfers' (zie afbeelding). Laat deelnemers de tabel op een vel tekenen. Je kunt ook onze behulpzame tabel printen en uitdelen).

Instructie deelnemers: "In de eerste kolom komen de cijfers 1 t/m 10, in de tweede kolom de letters A t/m J, en in de derde kolom de Romeinse cijfers I t/m X (als ze de Romeinse cijfers niet kennen, laat ze dan de tafel van 7 invullen)

Ronde 1: horizontaal

Instructie: "Vul de 3 kolommen zo snel mogelijk horizontaal in, dus van links naar rechts: eerst 1, A, I, dan 2, B, II, etc. Time het zelf met je telefoon".

Ronde 2: verticaal

Instructie: "Vul de 3 kolommen nu zo snel mogelijk verticaal in, dus van boven naar beneden: eerst de linker kolom, dan de middelste en dan de rechter. Time het wederom zelf."

Ronde 2 gaat bij iedereen veel sneller.

Nabespreking:

Wat is het verschil in tijd? Vraag de deelnemers waar dat aan ligt.
Het heeft met aandacht en focus te maken: in ronde 2 doe je steeds 1 ding volledig, in ronde 1 moet je voortdurend switchen tussen aandachtsgebieden: multi-tasken. En dat kost tijd.

Conclusie

Laat deelnemers nadenken over wat dit betekent voor hun werk; hoe vaak werken ze met volledige aandacht aan één taak?

Bron: Annemieke Vellema


Tags bij deze werkvorm:

Categorie:
Thema:
Teams:
Energizer:

Vragen?

Ons team staat voor je klaar!

020-422 1323
UP