door acteursbureau Kapok

Quick filter resultaat

1 resultaat gevonden voor:
Tijd: 90;
  • Clinic
    Onderzoeksvorm: cursisten onderzoeken samen met de acteur alle aspecten van een complexe casus.

Werkvormen ABC

reddingsboei

hulp nodig?

Deze werkvorm wordt u aangeboden door acteursbureau Kapok.