door acteursbureau Kapok

Quick filter resultaat

7 resultaten gevonden voor:
Tijd: 60;
 • Oefenen in de U-vorm
  De acteur gaat van cursist naar cursist om te oefenen.
 • Simultaan simulatie
  subgroepen doorlopen zelfstandig een leerproces.
 • Sparren
  Cursist oefent zelfstandig met acteur, zonder trainer.
 • Spelcoach
  Cursisten oefenen onderling, de acteur coacht degene die de tegenrol speelt.
 • De Nieuwe Buurman
  Deelnemers laten oefenen met contact maken. Aansluiten bij de ander versus de eigen lijn volgen.
 • Dilemma spel
  Regiespel rondom dilemma
 • Spannende situaties
  Inspelen op onverwachte situaties, net als in het echte leven

Werkvormen ABC

reddingsboei

hulp nodig?

Deze werkvorm wordt u aangeboden door acteursbureau Kapok.