door acteursbureau Kapok

Quick filter resultaat

1 resultaat gevonden voor:
Tijd: 120;
  • Buddies
    Zelfstandig werken; deelnemers coachen elkaar

Werkvormen ABC

reddingsboei

hulp nodig?

Deze werkvorm wordt u aangeboden door acteursbureau Kapok.